Dzień targowy

Niepublikowane dotąd nigdzie zdjęcie pochodzi z drugiej połowy lat 30-tych XX w. i zostało zrobione przez zakład fotograficzny p. Srokowej.

Na zdjęciu widać kilka przekupek i jednego chłopa z batem. Na narożnym domu widać też tabliczkę "Mobiloil", informującą o "stacji"  paliwowej jaka znajdowała się w Rynku od 1929 roku.

(z arch. Kariny Gaweł)

Dnia 18 grudnia 1928 r. Rada Gminna "postanowiła zawrzeć umowę z firmą "Standard Mobil" na budowę stacji benzynowej w Rynku Głównym, na kwotę 100 zł rocznie, na przeciąg 10 lat" (J. Burlikowski, "Kroniki Miasta Brzeska", t.III, str. 16)

Pompę benzynową widać na pocztówce z lat-30-tych.

(z arch. Marka Sukiennika)

Opracował: Zbigniew Stós

19 Lipica 2011 r.