Nielegalny "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska"

Uchwała Nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 5 września 2007 roku, ustanawiająca medal "Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska" - jest niezgodna z prawem. Uchwała narusza art. 7 Konstytucji R. P., wg której organy władzy publicznej mogą działać wyłącznie na podstawie oraz w granicach prawa.

Żadna ustawa nie upoważnia jakiejkolwiek gminy do ustanowienia "medalu za zasługi". Gmina może jedynie nadawać honorowe obywatelstwo oraz ustanawiać swoje symbole.

Kto ma wątpliwości co do nielegalności "Medalu na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska", może zapoznać się z orzeczeniami sądów administracyjnych, np. wyroki WSA we Wrocławiu z 26-04-2005 sygn. IV SA/Wr 259/05, czy z 08-07-2009 sygn. III SA/Wr 35/09, także z 14-07-2008 sygn. III SA/Wr 210/09; wyrok WSA w Poznaniu z 25-01-2006 sygn. IV SA/Po 967/05, czy też wyroki WSA w Gliwicach z 10-07-2008 sygn. IV SA/Gl 232/08, także z 03-06-2008 sygn. IV SA/Gl 66/08, podobnie z 10-07-2008 sygn. IV SA/Gl 233/08.

Dotychczas przyznano 11 nielegalnych medali w Brzesku.

Halina Biernat

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2009

Maria Kędziora

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2009

Janina Błoniarczyk

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2011

Maria i Adam Halikowie

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2011

Aleksandra i Ryszard Dziedzicowie

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2011

Teresa i Edward Zaczyńscy

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2011

Władysław Wojnicki

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2011

Barbara i Janusz Mastkowie

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2011

Zbigniew Dulemba

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2011

Jan Opiła

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2012

Michał Mleczko

Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska

2012

Źródło: brzesko.pl

Nie jest to pierwsza wpadka Urzędu Miasta z tym medalem. Portal brzesko.ws jako pierwszy w lipcu 2009 roku, w artykule dr Jerzego Mazura, zwrócił uwagę, że oryginalna wersja medalu posiadała łaciński napis z błędami językowymi, czytaj -->>

Urząd był zmuszony do wykonania nowych medali a burmistrz Grzegorz Wawryka, zapowiedział karę finansową dla autora błędnych napisów na odznaczeniu, czytaj  -->>

Niestety do dzisiaj nie podano do publicznej wiadomości, kto jest odpowiedzialny za ten błąd oraz czy i jak osoba ta została ukarana.

 

Zbigniew Stós

11 października 2012 r.

P.S. Informacja zainspirowana artykułem na portalu mieszkańców Chorzowa