Społeczne Ognisko Muzyczne w Brzesku

 

W tym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat młodzież z Brzeska i okolicy może rozwijać swoje zainteresowania i talenty muzyczne w nowo powstałej szkole muzycznej, bez konieczności dojeżdżania do sąsiednich miast (Bochnia, Tarnów i inne) -->>.

Warto z tej okazji przypomnieć, że w latach 60-tych i 70 tych ubiegłego stulecia w Brzesku działało Społeczne Ognisko Muzyczne, w którym młodzież mogła uczyć się gry na pianinie, mandolinie i akordeonie.

 

Okoliczności powstania Ogniska opisał Jan Burlikowski w "Kronikach Powiatu Brzeskiego" [t2. str.25]

 

"Kierując się społecznym zapotrzebowaniem, grupa działaczy utworzyła w Brzesku w roku 1959 Społeczne Ognisko Muzyczne. Wcześniej, od chwili wyzwolenia upowszechnianiem muzyki wśród dzieci i młodzieży zajmowała się prof. Halina Paraszczak, repatriantka ze Wschodu. Zorganizowaniem Społecznego Ogniska Muzycznego zajął się utworzony w tym celu Komitet, w skład którego weszli: Józef Pawlik, podinspektor w Wydziale Oświaty Prezydium PRN i wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wojciech Góra, członek Prezydium MRN, pracownik PZU, Maria Pawlik, kierownik Biblioteki Powiatowej, Irena Wyszyńska, przedstawicielka PSS, Janina Ważydrąg, kierowniczka Ogrodu Jordanowskiego, Zofia Kraj, przedstawicielka PZGS. Do pomocy i współpracy włączyło się Towarzystwo

Muzyczne z Krakowa poprzez mgr Czesława Fajło.

Społeczne Ognisko Muzyczne w Brzesku. (lata 60-te).

Od lewej: pianistka Barbara Kucz z Krakowa, prof. Paraszczakowa – klasa fortepianu, Józef Pawlik – kierownik administracyjny i I nauczyciel teorii muzyki, Władysław Zydroń – akordeon, Józef Cichostępski – akordeon.

 

Do utworzenia Ogniska przyczynili się głównie: członek Prezydium MRN, Wojciech Góra, sekretarz tego Prezydium, Władysław Karaś, a także bardzo życzliwie ustosunkowany do tej sprawy przewodniczący Prezydium PRN, Tadeusz Bałys. Dyrektorem ogniska została prof. Halina Paraszczakowa. Ognisko mieściło się w różnych miejscach, jak np. w Domu Nauczyciela, Bibliotece Powiatowej, świetlicy Ogrodu Jordanowskiego i Szkole Podstawowej nr 1. Dopiero w listopadzie 1967 roku Ognisko przenosi się do lokalu przy ulicy Okocimskiej nr 23, gdzie pozostaje do dzisiaj. Ułatwiło to znacznie pracę i skupiło działalność Ogniska

w jednym miejscu.

Nauka rozpoczęła się 15 października 1959 roku. Liczba uczniów wynosiła wtedy 81, w tym w klasie fortepianu 36, akordeonu 31, skrzypiec 1, rytmiki 13. Początkowo z pomocą pospieszyło Prezydium MRN, zakupując z własnych funduszów dwa fortepiany.

Zakończenie roku szkolnego w Społecznym Ognisku Muzycznym – do grupy uczniów przemawia kier. administracyjny, nauczyciel teorii muzyki Józef Pawlik

W Ognisku oprócz prof. Paraszczak pracowali jeszcze: w klasie fortepianu - Anna Lubecka i Danuta Wygrzywalska, w klasie akordeonu - Irena Dudek i Tadeusz Krawczyk, w klasie skrzypiec - Karol Habryło, umuzykalnienie prowadziła Maria Rusinowska, a rytmikę Maria Golonka. Administrację prowadziła Janina Ważydrąg, a od roku 1960 prowadzi Józef Pawlik.

Ognisko, jako instytucja społeczna, utrzymuje się z dotacji Powiatowej i Miejskiej Rady Narodowej, która wynosi 100 tys. rocznie. Uczniowie opłacają czesne, które początkowo wynosiło 100 zł. Ognisko posiada statut zatwierdzony w r. 1960 przez Prezydium WRN w Krakowie.

Z biegiem lat Społeczne Ognisko Muzyczne rozwija coraz żywszą i owocniejszą działalność, zyskuje coraz większą popularność. Dzieci i młodzież ogniskowa występuje z publicznymi koncertami w sali kina Bałtyk lub w Pawilonie okocimskim, a także w świetlicy Kamionki w Łysej Górze, w Zakliczynie, w Czchowie i w innych miejscowościach. Z okazji 20-lecia PRL występuje z publicznym koncertem w Brzesku, a wpływy z dobrowolnych datków przeznacza na SFBS. O działalności SOM piszą pochlebnie Gazeta Krakowska i inne pisma np. Zwierciadło.

W roku 1964 grupa uczniów SOM wystąpiła w Kątach na Festiwalu Społecznych Ognisk Muzycznych, a potem na następnych tego rodzaju festiwalach organizowanych w różnych miastach Polski. Na Festiwalu w Kątach najlepsze wyniki uzyskali pianiści.

W roku szkolnym 1965/66 w Ognisku uczyło się 117 uczniów, a w roku 1974/75 liczba uczniów wynosiła 120.

Jedni z najzdolniejszych uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Brzesku.

 Józef Gajda – akordeon, Józef Słota z Jadownik pianista, obecnie uczeń Liceum Muzycznego w Krakowie, Janusz Szosta – obecnie nauczyciel akordeonu.

Ognisko posiada szereg dyplomów uznania za udział w ogólnopolskich konkursach a także z okazji innych występów. Posiada też ozdobne, pisemne podziękowanie Ogólnopolskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie za dar na odbudowę Zamku. Zasłużonymi i długoletnimi pedagogami w Ognisku są: Halina Paraszczak – fortepian i Władysław Zydroń – akordeon."

Więcej na temat prof. Haliny Paraszczak, dyrektorce Ogniska i bardzo zasłużonej dla kultury muzycznej Brzeska, przeczytać można w artykule "Jarosław i Halina Paraszczakowie" -->>.

W uzupełnieniu informacji podanych przez Jana Burlikowskiego i dzięki informacjom przesłanych przez Andrzeja Dudka, mogę napisać parę słów o Irenie Dudek z domu Kaim (1937-2002), która urodziła się w Jasieniu i uczyła młodzież gry na akordeonie. Była też do końca lat 50-tych (potem wyjechała z mężem do Tych) członkiem zespołu taneczno-rozrywkowego Stefana Sukiennika "Rytm", więcej  -->> 

 

 

fot. z arch. Andrzeja Dudka

 

Zamieszczone powyżej zdjęcie zostało zrobione najprawdopodobniej w październiku 1959 roku na stopniach Domu Nauczyciela i przedstawia pierwszych członków (głównie z klasy fortepianu i akordeonu) Ogniska Muzycznego w Brzesku.

 

Udało mi się rozpoznać kilkadziesiąt osób:

 

 1.
 2. Anna Kalicka,
 3. Joanna Chmielewska,
 4. Elżbieta Iwulska,
 5.Teresa Półchłopek,
 6.
 7. Janina Socha
 8. Marta Schmidt
 9. Anna Kseń
10. Elżbieta Sacha,
11. NN Nowak,
12.
13.
14. Janusz Malik,
15. Zbigniew Szydek
16. Elżbieta Golec,
17. Elżbieta Przybyło,
18.
19. Ewa Kulinowska,
20.
21. Krystyna Kubala,
22. Leszek Gurgul,
23. Lesław Mączarowski
24.
25.
26. niewidoczna twarz
27. Halina Rzepecka,
28. Maria Rzepa,
29. Barbara Pawlik
30.
31. Ewa Guzik,
32.
33. Urszula Zawartka
34. Urszula Wróblewska
35. Danuta Inglot

36
37. Roman Krzyński ?
38. Krystyna Tomaszek
39. Krystyna Żak
40. Wanda Kurowska
41. Krystyna Wiśniewska
42. Anna Grochola ?
43. Andrzej Paschek
44. Władysław Ścibior,
45. Stanisław Krupski
46. Jan Folmer
47.
48.
49.
50.
51
52. Grażyna Nawalany ?
53. Alicja Schmidt
54. Grażyna Schmidt
55.

 

Nauczyciele: Irena Dudek-Kaim, Tadeusz Krawczyk, Anna Lubecka-Cieślik

 

Mam nadzieję, że czytelnikom uda się zidentyfikować pozostałych członków Ogniska.

Nazwiska nadesłane przez czytelników portalu. 

 

Opracował:

Zbigniew Stós

Współpraca: Andrzej Dudek i Jerzy Ożegalski

29 października 2012 r.

 

Ostatnia aktualizacja: 7.19.2018 r.