Komentarz: Na początku kwietnia 1943 r. Niemcy odnaleźli w lesie katyńskim groby pomordowanych oficerów polskich – jeńców wojennych, do czasu tragedii osadzonych przez NKWD w obozie w Kozielsku. Władze niemieckie pod koniec kwietnia powołały międzynarodową komisję, złożoną z czołowych przedstawicieli medycyny sądowej i kryminalistyki, do przeprowadzenia ekshumacji zwłok. Polski Czerwony Krzyż i Rada Główna Opiekuńcza w tym samym celu wyłoniły komisję techniczną. Ze strony Kościoła brał w niej udział ks. Stanisław Jasiński, kanonik krakowskiej Kapituły katedralnej. (...) Niemcy uznali tragedię dokonaną przez NKWD na narodzie polskim za doskonały antysowiecki chwyt propagandowy. Kampanię propagandową rozpoczęli zaraz po ujawnieniu zbrodni. Temu celowi służyła rozpowszechniana przez urzędy Regierung des GG broszura pt. "Katyń – masowe morderstwo w lesie katyńskim, sprawozdanie na podstawie urzędowych danych i dokumentów", ze zdjęciami ekshumowanych ofiar mordu (...). Ta niemiecka akcja propagandowa nie osiągnęła swojego celu. Polacy dobrze wiedzieli, co sądzić o Katyniu, ale to nie zaowocowało współpracą z okupantem. (Krystyna Jelonek-Litewka).

Zamieszczoną poniżej broszurę odnalazłem w roku 1975 na strychu pomiędzy gontami, schowaną skrzętnie
od czasów okupacji.

Zbigniew Stós

10 kwietnia 2010 r.
www.brzesko.ws

                       Masowe morderstwo w lesie katyńskim
sprawozdanie na podstawie urzędowych danych i dokumentów
                                            Kraków 1943 ?