Propozycja nowego kompleksu rekreacyjno-sportowego

W poprzedniej wypowiedzi doryczącej rekonstrukcji lotniska "okocimskiego", które w latach I Wojny Światowej znajdowało się przy drodze krajowej do Nowego Sącza (obecnie pole uprawne ograniczone wspomnianą drogą i rzeką Uszwicą naprzeciw kompleksu pałacowo-parkowego Goetzów) wspomniałem o możliwości organizowania szeroko dostępnych pikników lotniczych. czytaj-->>

Aby skuteczniej zatrzymać turystów w mieście czy też zachęcić ich do powrotów, a będą to kolejne pieniądze pozostawione w gminie, należy zapewnić także atrakcje towarzyszące takim piknikom. Przy obecnej tendencji do opuszczania dużych miast i przenoszenia się do mniejszych, atrakcje te składające się na jakość życia pozwolą przyciągnąć też nowych stałych mieszkańców.

Na sąsiadującym z terenem lotniska zboczu, po przeciwnej stronie drogi w kierunku Nowego Sącza, można urządzić stok do jazdy na nartorolkach.

W pobliskim zaś lesie trasy rowerowe. Warto rozważyć także przygotowanie na części placu lotniska boisk do koszykówki, siatkówki, badmintona, kortów tenisowych czy też betonowych stołów do tenisa stołowego.

Odnowienie pobliskiego kompleksu hali sportowej z zapleczem i adaptacja jego nieużywanej części na sale odnowy biologicznej pozwoliłaby uczynić obszar miejscem, które byłoby regularnie odwiedzane przez gości spoza miasta, ale też i mieszkańców Brzeska i okolic.

Sąsiedztwo kompleksu pałacowo-parkowego z pełną dostępności przynajmniej parku byłaby cennym uzupełnieniem oferty rekreacyjnej dla osób preferujących spokojniejszy wypoczynek. Sąsiedztwo z kolei coraz bardziej czystej rzeki Uszwicy stanowiłoby zachętę dla amatorów wędkarstwa.

Kolejna atrakcja do wprowadzenia to budowa sztucznego lodowiska na terenie miasta, gdzie zamysł ten dyskutowany publicznie zdobył szerokie poparcie.

Organizacja i zarządzanie nowym kompleksem rekreacyjno-sportowym winno być, moim zdaniem, oddane Brzeskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. W zespole BOSiR znajdujemy osoby skuteczne i świetnie przygotowane merytorycznie, co potwierdzają dotychczasowe dokonania tej instytucji. Mocne wsparcie pionu promocji Urzędu Miejskiego będzie w tym przedsięwzięciu niezbędne.

Pierwsze jak i kolejne kroki w zakresie rozwoju w tym obszarze należałoby bez wątpienia skonsultować ze specjalistami ds. marketingu turystycznego.

Dzięki rozwojowi biznesu i dalej dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy gmina będzie mogła otrzymywać nowe wpływ z podatków a te będzie można przeznaczyć na kolejne inwestycje z pożytkiem dla mieszkańców.

Zapraszam Państwa do dyskusji nad przedstawioną propozycją.

Jerzy TYRKIEL

Radny Miasta Brzeska

25 marzec, 2007