Fortyfikacje w Jasieniu koło linii kolejowej

Dwa bunkry tuż kolo torów kolejowych od strony południowej. Szkoda, że służą teraz za wysypisko śmieci.

Bunkier Nr 1 Bunkier Nr 2

Trzeci bunkier jest trochę dalej od torów, w stronę Jasienia.

Bunkier Nr 3

 Zobacz Bunkry w Jasieniu koło linii kolejowej na większej mapie

Uwaga: Lokalizacja bunkrów zaznaczona jest tylko orientacyjnie.

 

Agata Olejnik

3 kwietnia 2012 r