Nieznane zdjęcie(a) dziewcząt z parafii p.w. WNMP w Jasieniu

Pierwsze zdjęcie, które dało początek tej informacji zostało zrobione w połowie 1935 roku ubiegłego stulecia. Przedstawione na zdjęciu dziewczyny są w różnym wieku. Od razu założyłem więc, że nie jest to zdjęcie klasowe.

Jak pisze w swojej książce "Porozbiorowe Dzieje Parafii Brzesko 1772-1945", Tarnów 2010, str. 90, ks. Michał Kotra: "W roku1929 istniał Związek Młodzieży. Chodzi tu prawdopodobnie o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Żeńskiej (KSMŻ) oraz Stowarzyszenie Kobiet (KSK), działające w ramach Akcji Katolickiej".

Stąd domysł, potwierdzony później przez czytelników, że zdjęcie przedstawia członkinie tego stowarzyszenia.

Pierwsze informacje o tym, że są to członkinie Akcji Katolickiej działającej w Brzesku, zostały szybko zdementowane przez Jerzego Zydronia i Małgorzatę Tomaszek. Jerzy Zydroń po rozmowie z  Kazimierą Muchą a Małgorzata Tomaszek za pośrednictwem swojej mamy z Karoliną Toboła - obie są na zdjęciu - przysłali nazwiska rozpoznanych dziewcząt, którymi okazały się mieszkanki parafii w Jasieniu. Tym sposobem udało się zidentyfikować 35 z 46 sfotografowanych dziewcząt.

Czytelnicy są zgodni co do tego, że zdjęcie wykonane było na zapleczu budynku Ochronki (obecnie przedszkole), w którym odbywały się spotkania i obok którego znajdowało się podwórko używane jako plac zabaw.

Po początkowych wątpliwościach odnośnie osoby księdza, niektórzy czytelnicy sugerowali, że jest to ks. Michał  Lisowski, który został proboszczem w Jasieniu w dniu 20 IV 1936 r., obecnie można z pewnością stwierdzić, że jest to ks. Stanisław Góra, który w roku 1935 pełnił posługę kapłańską w Jasieniu. Kredyt należy się w tym miejscu Leokadii Jakubowskiej, która "naprowadziła" nas na właściwy trop.

Jedyna niewiadoma to sztandar widoczny na zdjęciu. Jak udało się ustalić p. Jerzemu Zydroniowi po rozmowie z obecnym proboszczem parafii w Jasieniu, ks. - "na żadnej chorągwi ani sztandarze który jest w kościele i w magazynie Akcji Katolickiej nie ma godła państwowego czyli orła." Być może jest to sztandar należący do Szkoły Podstawowej w Jasieniu. Prace weryfikacyjne trwają.

Dalsze uwagi i uzupełnienia ze strony czytelników są mile widziane.

wiosna/lato 1935

Pierwszy rząd od dołu:

Od lewej: – Emilia Ćwioro, NN,NN, Karolina Ćwioro (Toboła), Rozalia Jakubowska (Łanocha).

Od prawej: prawej – Janina Chmielarz (Pajor), Stanisława Szuba, Balbina Kaźmierczyk, Maria Tota, Janina Palej.

Drugi rząd od dołu:

Od lewej: Józefa Kaim, Kukułka (Rudnik), Rozalia Góra (Babicz), Rozalia Biernat, Janina Biel (Kleśny).

Od prawej: NN, Gawęda (Wis),  Ćwioro, Henryka Żelazna, Ewa Biel (Bączek), Janina Zgraja (Zydroń).

Trzeci rząd od dołu:

Od lewej: Rozalia Babicz (Szczupak), Emilia Kukułka (Łanocha), NN,  Eugenia Kukułka (Zelek), Piątkowska,  NN, Fanczyk (Synowiec)

Od prawej: Zofia Biel (Hałda),NN, Biel (Libera), Rozalia Laska (Kałuża),NN, Maślak, Tuzel(?).

Czwarty rząd od dołu:

Od lewej: NN, NN, NN, NN, Biel (Ważydrag).

Od prawej: Jakubowska (Dubiel),  Stefania Wołek (Laska), Węgrzyn (Kowalczyk), Janina Kukułka, NN, Kazimiera Płaneta (Mucha ).


Drugie zdjęcie  pochodzi z archiwum rodzinnego Jerzego Zydronia. Zostało ono zrobione zimą 1935 roku. Na zdjęciu w towarzystwie ks. Stanisława Góry widać członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej działającego przy parafii p.w. WNMP w Jasieniu.

 

zima 1935

 

Stoją od lewej: Emilia Kukułka (Łanocha), Rozalia Góra, Tuzel(?), Eugenia Kukułka (Zelek), NN, Anna Palej, Kazimiera Płaneta

(Mucha).

Siedzą od lewej: Karolina Ćwioro (Toboła), Janina Kukułka, Janina Biel (Kleśny), ks. S. Góra, Janina Zgraja (Zydroń), Henryka Żelazna, Rozalia Biernat, Rozalia Jakubowska (Łanocha).


Jasień

1935 r.

Primicje

1932 r.

ks. Stanisław Góra Urodził się 27 lipca 1905 r. w Buczu. Syn Stanisława Góry i Weroniki Woda. Szkołę powszechną ukończył w Buczu. Gimnazjum rozpoczął w Drohobyczu, gdzie mieszkał u swojego wuja Stanisława Wody, dyrektora miejscowego banku. Po odwiedzinach rodziny w okresie Bożego Narodzenia nie powrócił już do Drohobycza z uwagi na toczące się na tamtych terenach walki z Ukraińcami trwające od zakończenia I wojny. Dzięki wstawiennictwu ks. Jana Czuja, katechety gimnazjalnego w Brzesku, został przyjęty do gimnazjum w Brzesku, gdzie w 1927 r. zdał maturę. Następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów teologiczno-filozoficznych, dnia 25 marca 1932 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa. Leona Wałęgi. Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w Baranowie Sandomierskim (1932-1934), a następnie w Jasieniu (1935). W latach 1936-37 administrował w Gnojniku, kolejne 3 lata był wikariuszem w Otwinowie. Dnia 8 grudnia 1941 r. został mianowany administratorem parafii Mędrzechów, a 8 lipca 1943 r. proboszczem. Funkcję tę pełnił przez 40 lat. Dnia 5 czerwca 1951 r. objął notariat dekanatu szczucińskiego, a w latach 1960 – 1973 był wicedziekanem tego dekanatu. W czasie swojego duszpasterzowania w Mędrzechowie wybudował nową plebanię i kaplicę na cmentarzu, przeprowadził elektryfikację i radiofonizację kościoła, remont dachu i dobudował wieżę kościelną. Po rezygnacji w 1983 r. z probostwa rezydował w tej parafii prawie przez 10 lat, następnie przebywał krótko w Domu Księży Emerytów w Tarnowie. Zmarł 20 marca 1993 r. Pochowany został w kaplicy cmentarnej w Mędrzechowie, gdzie parafianie w dowód jego zasług dla rozwoju wioski wmurowali tablicę pamiątkową.

 

Źródło: Biografia i zdjęcie z primicji dzięki uprzejmości Marii Pagacz i Aleksandry Pagacz -Pociak autorek książki "Bucze koło Brzeska Dzieje wsi i parafii", 2010 r.


ks. Michał Lisowski (1890-1953) Syn Antoniego i Stanisława z d. Sochor. Urodził się w 17 VII 1890 w Maniowach. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum (z maturą w 1912) w Nowym Targu. Zaczął studiować medycynę, ale jej zaniechał i wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów teologicznych 29 VI 1919 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa. L. Wałęgi. 1 VII 1919 objął wikariat w Wietrzychowicach, 12 X 1922 w Kolbuszowej. Jednocześnie w 1925 był administratorem w Ostrowach Tuszowskich (przez kilka miesięcy). 9 V 1927 objął probostwo w Gnojniku. Z powodu konfliktu z kolatorem 20 IV 1936 przeniósł sie na probostwo do Jasienia. Tu wybudował dom parafialny dla potrzeb Akcji Katolickiej. Pozostał w pamięci wiernych kapłanów jako "człowiek bardzo skromny i cichy". Zmarł po długiej chorobie 21 VI 1953 w szpitalu w Krakowie. Spoczywa na cmentarzu w Jasieniu. Odznaczony EC i RM. [2]

 

[2] Kania W. ks. Relacja pisemna z 1984 r.; Wiśniowski S. ks. Dzieje wsi i parafii Gnojnik (1160-1839), Gnojnik 1992, s. 202. (dzięki uprzejmości ks. Michała Kotry)

 

Zbigniew Stós

4 lutego 2011 r.

Aktualizacja 28 lutego 2011 r.