Uroczystości na Przymiarkach w dniu 15 sierpnia 2008 r.

W uroczystości tej, tak jak w latach poprzednich, uczestniczył pułkownik Włodzimierz Bernhardt (na zdjęciach w mundurze i ciemnych okularach).

Tablica informacyjna została ustawiona na rozwidleniu dróg na Przymiarkach w Łysej Górze. Widoczna po prawej stronie droga łączy Przymiarki z Jaworskiem. Prowadzą nią pieszy (Dębno - Melsztyn) szlak turystyczny i znakowana trasa rowerowa.

Zdjęcia: Marta Hamielec