Młyn w Wygodzie k/Niedzielisk

 

Wygoda to przysiółek wsi Niedzieliska. Przepływa tutaj rzeczka Uszewka, zwana w latach wcześniejszych Uszwią.

 

O samej osadzie Wygoda trudno cokolwiek znaleźć w dostępnych źródłach. Znacznie więcej informacji jest o wsi Niedzieliska, powstałej przed 1338 rokiem.

 

Na stronie parafii p.w. św. Feliksa w Niedzieliskach, w "Rysie historii wsi Niedzieliska" napisano między innym: "Wieś posiadała młyn o jednym kole (istnienie poświadczone w roku 1645, 1668-69 i 1723), karczmę (1645, 1668, 1757) i jednego krawca (1714). Młyn na rzece Uszwi wybudował w Niedzieliskach sołtys z Dołęgi."

 

Ponieważ przez samą wieś Niedzieliska Uszewka (Uszwia) nie płynęła, można przypuszczać, że wspomniany w zamieszczonym cytacie młyn, znajdował sie na terenie osady Wygoda.

 

Młyn ten, zaznaczono na mapach wojskowych z około 1870 roku i mapach lat późniejszych

 

Mapa z około 1870 roku

Mapa z 1901 roku

 

Lokalizacja młyna

Zdjęcie zrobiono w październiku 2013 r. z mostu nad Uszewką.

Młyn znajdował się około 200 m od mostu.

(fot. Mariusz Gałek)

 

Ostatnim właścicielem młyna był Stanisław Król, który odziedziczył go po ojcu.

 

 

(z arch. Mariusza Gałki)

 

Zachował się rysunek z lat 30-tych, przedstawiający przekroje łotoku (dawniej: kanał odprowadzający wodę - przypis Zb.S.) młyna i śluzy przed młynem.

 

(z arch. Mariusza Gałki)

 

Młyn był czynny do końca lat 30-tych lub początku lat 40-tych XX ubiegłego stulecia. Dokładnej daty nie udało się ustalić.

 

Opracowali:

Zbigniew Stós

Mariusz Gałek