Kościół w Okocimiu

Pierwotny drewniany kościół w Okocimiu wzniesiony został w 1664, z fundacji ówczesnego właściciela wsi Stanisława Czernego.

Obecna świątynia zbudowana została w latach 1884-85 z fundacji Jana Goetz-Okocimskiego, założyciela browaru okocimskiego, według projektu architekta Maxa Schwedo. Konsekracji kościoła dokonał w 1891 bp tarnowski Ignacy Łobos, który już wcześniej w 1888 erygował w Okocimiu parafię.

ARCHITEKTURA. Neogotycki, murowany z kamiennych ciosów, nieotynkowany. Jednonawowy, czteroprzęsłowy z krótkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie, parą kaplic po bokach o charakterze transeptu oraz wieżą od zachodu. Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi wspartymi na służkach o romańsko-gotyckich kapitelach. Chór muzyczny wsparty na kolumnach o także romańsko-gotyckich kapitelach. Na zewnątrz kościół opięty uskokowymi przyporami i obwiedziony gzymsem kapnikowym. Szczyty kaplic zwieńczone zostały kamiennymi kwiatonami. Wieża kwadratowa, zwieńczona kamienną ośmioboczną iglicą, ozdobiona płycinami a w górnej kondygnacji także okrągłymi okienkami i fryzem arkadkowym. W przyziemiu wieży portal ostrołukowy, z tympanonem o dekoracji maswerkowej, poprzedzony arkadą wspartą na sześciu kolumienkach. Całość zwieńczona trójkątnym szczytem z kamiennym krzyżem na tle rozety, flankowanym dwoma pinaklami z kwiatonami. Okna ostrołukowe. Dachy dwuspadowe pobite blachą

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA pochodzi z okresu jego budowy. Cztery ołtarze neogotyckie wykonane w większości z kamienia w pracowni Seyfrieda w Wiedniu. W ołtarzu głównym rzeźbiona grupa Trójcy Świętej. Ambona neogotycka, wsparta na kolumnie, również wykonana w pracowni Seyfrieda w Wiedniu. Epitafia:

1. Jana Ewangelisty Goetz- Okocimskiego, neorenesansowe, wykonane z brązu przez Zygmunta Langmana, rzeźbiarza krakowskiego, z medalionem;

2. Jana Albina Goetza II (zm. 1931), wykonane z brązu według projektu Antoniego Madeyskiego. Trzy dzwony odlane w Bochum

Nadesłał: Janusz Pajor

Piśmiennictwo:

  • Kornecki.M „ Kościoły diecezji tarnowskiej" Rocznik diecezji tarnowskiej na rok 1972 , Tarnów 1972 . ( Historia Kościoła )

  • Historyczno – artystyczny przewodnik po Brzesku i okolicy autor Dr Andrzej B. Krupiński