Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Okocimiu

Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP) utworzono w 1919 r. Piętnaście lat później liczyło ono już ponad 100 tys. członków. Członkowie tego Stowarzyszenia w roku 1934 stanowili główny trzon utworzonych w ramach Akcji Katolickiej - Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Poza tymi dwoma organizacjami w diecezjach, w latach 1930-1932, powstawały także: Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM) i Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK). (źróło: www.ksm.org.pl).

Również takie organizacje działały na terenie Brzeska i okolicznych parafii. Niestety, z tego co mi wiadomo, ich działalność nie została jak na razie udokumentowana.

W parafii Brzesko, jak pisze w swojej książce "Porozbiorowe Dzieje Parafii Brzesko 1772-1945", Tarnów 2010, str. 90, ks. Michał Kotra: "W roku 1929 istniał Związek Młodzieży. Chodzi tu prawdopodobnie o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Żeńskiej (KSMŻ) oraz Stowarzyszenie Kobiet (KSK), działające w ramach Akcji Katolickiej".

Dzięki czytelnikom portalu, dowiedzieliśmy się, że Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej działały w Okocimiu -->> i Jasieniu -->> . Poznaliśmy też twarze dziewcząt z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej działającego w Jasieniu -->> .

Nie wykluczone, że parafianki fotografowane na wciąż niezidentyfikowanym zdjęciu, pochodzącym z Mokrzysk lub Szczepanowa, także przedstawiają dziewczyny z KSMŻ działającego przy którejś z tych parafii.

Poniżej zamieszczam zdjęcie zrobione najprawdopodobniej w latach 1933-1934 w zakładzie p. Srokowej w Brzesku. Zgodnie z podpisem "wydrapanym" na płytce szklanej, na której zarejestrowano grupę młodych ludzi, przedstawia ono członków Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Okocimiu.

(z arch. Kariny Gaweł)

 

Jak zwykle w takiej sytuacji, zwracam się o pomoc do czytelników o pomoc w identyfikacji widocznych na zdjęciu młodzieńców.

 

Zbigniew Stós

1 sierpnia 2011 r.