Burmistrz J. Musiał obserwuje prace przy wykopaliskach na brzeskich plantach      
         
Fragmen grobu,na razie to przypuszczenia Fragment spalonego ratusza