Prace wykopaliskowe na brzeskich plantach

W mijającym tygodniu rozpoczeły się prace wykopaliskowe w obrębie rynku. 

Burmistrz Jan Musiał obserwuje prace przy wykopaliskach na brzeskich plantach 
Część piwnicy i zwęglone resztki spalonego ratusza, który kiedyś znajdował się na dzisiejszych plantach
Ślady grobu, prawdopodobnie z epoki neolitu

Zdjęcia: Katarzyna Pacewicz-Pyrek

5 listopada 2007 r.