dnie wioski

Powódź w Strzelcach Małych w roku 1970

 

Czytelnicy zapewne pamiętają powódź stulecia w Polsce z roku 1997. Dla miasta Brzesko była to brzemienna w skutkach Powódź Tysiąclecia, ale w dorzeczu górnej Wisły powódź w lipcu 1997 roku nie przekraczała na ogół absolutnych maksimów.

 

"Stany wody rosły gwałtownie od 8 lipca, osiągając kulminację w Krakowie, Karsach i Szczucinie. 10 lipca. W Krakowie najwyższy stan wody - 866 cm - był niższy od absolutnego maksimum z 1970 roku o 41 cm. Na dopływach Wisły kulminacje nastąpiły 9 lipca (Soła, Skawa, Raba) oraz 10 lipca (Dunajec) i były także niższe od absolutnych maksimów." [1]

 

W dorzeczu górnej Wisły największa powódź w XX w. miała miejsce w lipcu 1970 roku.

 

"Na skutek bardzo silnych opadów między 15 a 20 lipca 1970 r, wynoszących w szeregu miejscowościach 150-226 mm na dobę, od 18 lipca zostały już przekroczone stany alarmowe w prawie całym dorzeczu górnej Wisły. Zbiornik w Rożnowie na Dunajcu zredukował kulminację wezbrania z 2959 m3/s na 2.730 m3/s, to jest o 229 m3/s. Natomiast zbiorniki Tresna i Porąbka na Sole zredukowały kulminację wezbrania z 1.250 m3/s do 760m3/s, tj. aż o 490 m3/s, czyli bardzo znacznie.

Mobilizację sił i środków przeprowadzono dość szybko. Ogółem w akcji wzięło udział 18.000 ludzi, w tym 3.088 żołnierzy i oficerów. Użyto w akcji 2 samoloty, 2 śmigłowce, 200 samochodów ciężarowych, 44 amfibie, 80 łodzi i pontonów. Ewakuowano 35 tyś. osób, w tym 4.200 młodzieży z obozów letnich i kolonii. Uruchomiono dobrze zorganizowaną akcję opieki społecznej." [2]

 

"W Krakowie zagrożony był wówczas Most Dębnicki oraz okolice Wawelu, popękały wały w rejonie ujścia Raby i Dunajca do Wisły, woda przelała się w wielu miejscach przez korony wałów. Szkody wywołane powodzią objęły 156 tys. ha zalanych użytków rolnych, 980 uszkodzonych mostów drogowych i kilkaset mostów miejskich, kilkanaście tysięcy zniszczonych budynków we wsiach i osiedlach. Podczas powodzi utonęło 11 osób." [1]

 

Na skutek przerwania wałów Dunajca ucierpiały najbardziej miejscowości znajdujące się przy ujściu tej rzeki do Wisły: Wietrzychowice, Jadowniki Mokre, Wola Rogowska i sąsiednie wioski. Woda przelała się także przez koronę wałów na Uszwicy. Zalane zostały wtedy między innymi Strzelce Małe w gminie Szczurowa. 

 

Zamieszczone poniżej zdjęcia pochodzą z arch. Adama Książka, mieszkańca Strzelec Małych i przysłane zostały przez Beatę Marzec z Urzędu Gminy Szczurowa.

 

Paweł Domagała, Franciszek Książek, Jerzy Kordecki, Władysław Kordecki (na oknie)

Rozalia Książek i syn Adam Książek

 

Paweł Swornóg, Tadeusz Stąsiek, Stanisław Pieprznik, Jan Cichy, Ryszard Fela , Franciszek Książek, Józef Budek, żołnierze.

 

 Jerzy Kordecki (w wodzie)

 

Rozalia Książek, Adam Książek

 

Amfibie na rzece Gróbce

Jerzy Kordecki, Franciszek Książek

 

Kolejne pokolenie także nie zostało oszczędzone przez siły natury, kiedy ziemia szczurowska znowu znalazła się pod wodą w drugiej połowie maja 2010 r. 

 

Opracował

Zbigniew Stós

21 luty 2012 r.

 

[1] Twoja pogoda. Powódź stulecia w Polsce w 1997 roku

[2] Powódź w lipcu 1970 r., Monografia Instytutu Gospodarki wodnej