Zespoły folklorystyczne Ziemi Brzeskiej

Zespół Pieśni i Tańca "Biesiadczanie"

Przy klubie Studnia w Biesiadkach działa zespół folklorystyczny Biesiadczanie, którego opiekunem jest Stanisława Myszka.

Zespół ma na swoim koncie liczne nagrody. W 1989 roku otrzymali I miejsce w konkursie

"O Pawie Pióro" w Tarnowie. W 1990 roku również w Tarnowie otrzymali I miejsce w konkursie "O Gliniany Dzban". W konkursach tych przedstawiali obrządki i przyśpiewki związane ze skubaniem pierza i kiszeniem kapusty. W Zakliczynie z okazji obchodów Zielonych Świątek zespół na specjalne zaproszenie przedstawiał cały obrządek związany właśnie z tym świętem. Przygotowali również "Wesele krakowskie", które przedstawiali m.in. w Nowym Wiśniczu i Lipnicy Murowanej. W 1999 roku zajeli II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wieńca Dożynkowego.

 


 

Zespół Pieśni i Tańca "Jadowniczanie"

 

Zespół powstał w 1981 roku z inicjatywy Zofii Wawreniuk - nauczycielki, która wzbudziła wśród młodzieży ze wsi Jadowniki, koło Brzeska zainteresowanie folklorem. Zespół tworzy 30-osób. Nie ma w zespole podziału na chór i balet; tańczą i śpiewają wszyscy. więcej >>
Do tańca śpiewa i gra 6-sobowa kapela w składzie:
Zbigniew Brożek,
Józef Boroń,
Wiesław Brożek,
Aleksander Frankowicz,
Ryszard Krzywda,
Krzysztof Zientarski.
Kierownik zespołu: Zbigniew Gdowski
Program Zespołu obejmuje pieśni i tańce trzech regionów: Krakowiaków Wschodnich, rzeszowskiego i sądeckiego. Jadowniczanie brali udział w licznych przeglądach i konkursach zajmując czołowe miejsca. Zespół występował także za granicą na licznych festiwalach folklorystycznych, m.in. w Turcji i RFN.
Od początku 1981 roku Zespół działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku.
Kierownik Zespołu - Elżbieta Loranty
Kierownictwo artystyczne i choreografia - Jacek Dziadur.

Zespół regionalny "Krakowiacy Ziemi Brzeskiej"

Zespół powstał w 1967 r. przy Zarządzie Oddziału ZNP w Brzesku. Jego repertuar oparty jest na folklorze krakowiaków wschodnich z Zaborowa, Szczurowej, Borzęcina i Wokowic. Prezentuje on widowiska regionalne opracowywane przez entochoreografa Janinę Kalicińską. Od roku 1994 Zespół działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku. W czasie swej 30-letniej działalności Zespół koncertował w Finlandii, Norwegii, Holandii, Hiszpanii, Belgii, Anglii, Turcji, Jugosławii, na Węgrzech, Słowacji i w Niemczech, zdobywając wiele nagród i wyróżnień
 

Kierownik artystyczny - Janina Kalicińska.

Kierownik kapeli - Andrzej Soja.

Kierownik organizacyjny - mgr Jadwiga Podolańska

Instruktor tańca - Stanisława Stolarz.

Członkowie Zespołu należą do Towarzystwa Miłośników Folkloru Ziemi Brzeskiej kierowanego przez Stanisławę Nowak.

Zespół należy do Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (C.I.O.F.F.).

Zespół Pieśni i Tańca "Porębianie" z Poręby Spytkowskiej.

Zespół działa od 1991 roku przy Świetlicy Wiejskiej w Porębie Spytkowskiej, gmina Brzesko. W swoim repertuarze ma widowiska obrzędowe, sceny rodzajowe, pieśni i przyśpiewki wywodzące się z tradycji regionu. Liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na konkursach i przeglądach potwierdziły wysoki poziom artystyczny Zespołu. Swoje programy prezentowali w kraju i za granicą, m.in. na Węgrzech. 

Kierownikiem Zespołu jest - Maria Karaś.

 

Układ choreograficzny opracowuje Jacek Dziadur, a kierownikiem muzycznym jest Zbigniew Gdowski.

Zespół Pieśni i Tańca "Mali Porębianie" z Poręby Spytkowskiej.

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Mali Porębianie” został założony w 1990 r. przez dyrektora szkoły Piotra Totę i nauczycielkę panią Zofię Latosińską . Od 2001 roku prowadzony jest przez panią mgr Bernadetę Zapiór.

Przez lata swojej działalności zyskał duże uznanie, bardzo dużo nagród i wyróżnień za prezentowane widowiska. Występował na różnych imprezach środowiskowych, gminnych i powiatowych. Zadziwiał swoimi umiejętnościami widzów nie tylko na scenach krajowych, ale także zagranicznych.

Zespół rozsławiał region Krakowiaków Wschodnich w Rosji, Niemczech, Anglii, Słowacji i Węgrzech. Brał udział w imprezach ogólnopolskich i regionalnych takich jak: Ogólnopolska Parafiada Młodzieży w Warszawie, dożynki regionalne w Kałkowie czy też konferencje regionalne dla nauczycieli w Tarnowie. Ponadto zespół uczestniczył  i brał udział w uroczystościach szkolnych, środowiskowych i lokalnych. więcej-->>

Zbigniew Stós

styczeń 2004 r.


XX-lecie dziecięcego zespołu tanecznego SZKRABY

W dniu 21 października 2006 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gnojniku, obchodziła jubileusz 20-lecia dziecięcego zespołu tanecznego „SZKRABY”.  Uroczystości poprzedziła msza św. odprawiona przez miejscowego proboszcza - ks. Mariana Zapióra. W części artystycznej mogliśmy usłyszeć montaż słowno-muzyczny w wykonaniu ex absolwentów, nawiązujący w wojej treści do rocznicy pontyfikatu patrona szkoły - Jana Pawła II. -->>