Dokumenty z Brzeska w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych

W 1926 r. obchodzono 150 lat powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przed ta rocznica zbierano dosłownie w całej Polsce podpisy pod Deklaracja " W Hołdzie i Przyjaźni Narodowi Amerykańskiemu".

Deklaracje te w ciągu ośmiu miesięcy podpisało więcej niż 5,5 milionów mieszkańców Drugiej Rzeczypospolitej, wielu z tak malutkich miejscowości, nazwy których nie występują nawet w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego pod redakcją Filipa Sulimierskiego.

Zebrane podpisy na specjalnie przygotowane ku tej okazji przez najlepszych polskich grafików arkuszach, zostały następnie oprawione w 111 (!) tomach i wręczone w Białym Domu w r. 1926 Prezydentowi Stanów, Calvin Coolidge przez Ambasadora Polski w USA. (...)

Państwowe Gimnazjum w Brzesku

Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Brzesku

Fantastycznie prezentuje się tom Nr. I - bogato zilustrowane arkusze podpisane przez członków rządu na czele z Prezydentem Mościckim, parlamentarzystów Senatu i Sejmu, Rady Ministrów, Najwyższego Sadu, Kardynała Aleksandra Kakowskiego i wielu innych. Tom zawiera wiele pięknych ilustracji, min. herby miast, pomników, obrazów itd.

Tom II zawiera podpisy powiatowych dygnitarzy oraz profesorów , administrację i studentów wyższych uczelni.

Arkuszy pod podpisy zostały wykonane przez tak znakomitych artystów jak: Zofia Stryjeńska, Wladyslaw Skoczylas, Ferdynand Raszczyc, Stanislaw Czajkowski, Wladyslaw Jarocki, i Ludomir Ślendziński.

Tomy III do V zawierają podpisy krakowskich uczelni: UJ, AGH oraz Akademii Medycznej w Warszawie

Tom VI zawiera podpisy Polonii w Austrii.

Tom VII do XIII zawiera podpisy nauczycieli i uczni 1,170 krajowych szkół średnich, włączając, w to kilka szkół podstawowych.

Tomy 14 do 110 zawierają podpisy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.

Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze strony http://international.loc.gov/intldl/pldechtml/pldecgeogindex.html

Andrzej Pasula

(na podstawie listu Aleksandera Sharona z Calgary, Canada, zamieszczonego na stronie pl.soc.genealogia)

22 kwietnia 2006 r.