Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Jasieniu

Prezentowane poniżej zdjęcia zostały zrobione, w różnym czasie, w drugiej połowie lat 30 ubiegłego wieku. Na obu występuje ks. Michał Lisowski, który 20 kwietnia 1936 roku przeniósł się z parafii w Gnojniku na probostwo do Jasienia. Tu wybudował dom parafialny dla potrzeb Akcji Katolickiej.

O pomoc w określeniu tożsamości sfotografowanych młodzieńców poprosiłem parę osób z Jasienia. Najszybciej zareagowała Pani Antonina Radzięda, której niniejszym serdecznie dziękuje. W wyniku poszukiwań i rozmów ze "starszyzną w Jasieniu" udało się jej ustalić kilkanaście nazwisk.

 

(z arch. Kariny Gaweł)

 

Stoją od lewej: NN, Tadeusz Gałek, Stanisław Łanocha,... Lechowicz, NN, Ferdynand Trąba, NN

Siedzą od lewej:.. Szuba, NN, ks. Michał Lisowski, Władysław Duch, NN

 

(z arch. Kariny Gaweł)

 

Pierwszy rząd od góry, od lewej: Jan Szuba, Gustaw Kołodziej, NN, Jan Gawęda, NN, NN, Jan Duch, NN, NN, Michał Dobrzański

Drugi rząd od góry (stoją od lewej): NN, Franciszek Mucha, NN, Stanisław Łanocha, ... Lechowicz, (sztandar), NN, Ferdynand Trąba, Stanisław Gawęda, NN

Trzeci rząd od góry (siedzą od lewej): NN. Tadeusz Biel, Tadeusz Gałek, Tadeusz Mączarowski, Jan Szczupak, ks. Michał Lisowski, Władysław Duch, ... Szuba, Michał Biernat, NN

Czwarty rząd od góry (siedzą od lewej): NN, NN

 

Jak widać, nie wszystkie osoby zostały zidentyfikowane. Mając jednak na uwadze doskonałą współprace czytelników przy identyfikowaniu kobiet z Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Jasieniu -->> mam nadzieję, że i tym razem uda się nam ustalić większość nazwisk.

 

Niestety działalność młodzieży męskiej i żeńskiej przy parafii p.w. WNMP w Jasieniu, w ramach Akcji Katolickiej nie doczekała się do tej pory jakiegokolwiek opracowania historycznego.

 

Zbigniew Stós

15 lipca 2011 r.


ks. Michał Lisowski (1890-1953) Syn Antoniego i Stanisława z d. Sochor. Urodził się w 17 VII 1890 w Maniowach. Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej, gimnazjum (z maturą w 1912) w Nowym Targu. Zaczął studiować medycynę, ale jej zaniechał i wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów teologicznych 29 VI 1919 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa. L. Wałęgi. 1 VII 1919 objął wikariat w Wietrzychowicach, 12 X 1922 w Kolbuszowej. Jednocześnie w 1925 był administratorem w Ostrowach Tuszowskich (przez kilka miesięcy). 9 V 1927 objął probostwo w Gnojniku. Z powodu konfliktu z kolatorem 20 IV 1936 przeniósł sie na probostwo do Jasienia. Tu wybudował dom parafialny dla potrzeb Akcji Katolickiej. Pozostał w pamięci wiernych kapłanów jako "człowiek bardzo skromny i cichy". Zmarł po długiej chorobie 21 VI 1953 w szpitalu w Krakowie. Spoczywa na cmentarzu w Jasieniu. Odznaczony EC i RM. [2]

 

[2] Kania W. ks. Relacja pisemna z 1984 r.; Wiśniowski S. ks. Dzieje wsi i parafii Gnojnik (1160-1839), Gnojnik 1992, s. 202.