Architekt sześciu kościołów na terenie powiatu brzeskiego

Architekt prof. Jan Sas Zubrzycki urodził się na Podolu w 1860 r. Ukończył wydział architektury Politechniki Lwowskiej. Do 1912 r. pracował w Urzędzie Budownictwa w Krakowie, następnie został profesorem historii architektury na Politechnice Lwowskiej. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Zmarł we Lwowie w 1935 r.

Założył i prezesował Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury we Lwowie. Opublikował liczne prace zawierające m.in. rozważania na temat polskiego stylu narodowego. Wskazywał na oryginalne, rodzime cechy polskiej architektury. Jako architekt tworzył głównie w duchu modnego wówczas neogotyku.

Projektował okazałe kościoły, opracowywał też projekty świeckich budowli użyteczności publicznej i budynków na zamówienia prywatne. Badał polskie style budownictwa monumentalnego i drewnianego. Był świetnym rysownikiem, akwarelistą i fotografikiem.

Na jego artystyczny dorobek składa się około 40 kościołów wybudowanych i około 20 przebudowanych na terenie Małopolski, Podola i Bukowiny, w stylu neogotyku "nadwiślańskiego" lub neorenesansu "zygmuntowskiego". Zaprojektował m.in. kościoły w Czortkowie, Jedliczach, Jordanowie i Krakowie oraz ratusze w Jordanowie, Myślenicach, Niepołomicach i Zatorze.

Szczególnie wiele realizacji Sas Zubrzyckiego mamy na terenie diecezji tarnowskiejm. Są to kościoły w Bielczy, Borzęcinie, Bruśniku, Ciężkowicach, Jadownikach Podgórnych, Łapczycy, Nowym Sączu-Biegonicach, Otfinowie, Piotrkowicach, Porębie Radlnej, Porąbce Uszewskiej, Siedliskach-Bogusz, Szczepanowie, Szczurowej, misjonarzy w Tarnowie i Wietrzychowicach.

Architekt pracował też przy przebudowie kościołów w Szczucinie i Tarnawie oraz współpracował przy projekcie kościoła w Lubczy.

Niestety Sas Zubrzycki by móc realizować swoje projekty, przyczynił się do zniszczenia kilku starych, czasem bardzo wartościowych kościołów.

Na podstawie informacji dostępnych w internecie, między innymi na stronie: www.tarnowskie.koscioly.pl

opracował:

Krzysztof Bogusz

16 czerwca 2007r.

Zdjęcie pochodzi ze strony: www.odyssei.com/pl/travel-article/7090.html [Dostęp 2007-06-16]