Monografia parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach

 

Dnia 21 kwietnia 2012 r. w Przedszkolu Parafialnym pw. bł. Karoliny Kózkówny w Mokrzyskach odbyła się promocja książki ks. kanonika Mariana Wala pt. "Powstanie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach."

 

Uroczystość zgromadziła liczne grono kolegów i przyjaciół ks. Kanonika oraz mieszkańców Mokrzysk. Ks. Marian Wal powitał zebranych i w skrócie przedstawił treść publikacji, która liczy 336 stron, zawiera m.in. dokumenty archiwalne, tabele, mapy, plan ulic oraz setki nazwisk mieszkańców parafii. Tekst zilustrowany został ponad 200 fotografiami, które sprawiają, że po książkę sięga się z przyjemnością.

 

 

Myśl napisania takiej publikacji zrodziła się u Autora po koniec jego pobytu w Mokrzyskach (2007), kiedy postanowił utrwalić na piśmie starania i prace mieszkańców Mokrzysk prowadzące do powstania we wsi kościoła i parafii. Ks. Kanonik podkreślił, że byłoby wielką stratą dla następnych pokoleń, gdyby zabiegi, trudy, ofiary i cierpienia ich przodków poszły w zapomnienie.

 

Autor złożył podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania monografii parafii w Mokrzyskach oraz wyraził życzenie, aby ta książka znalazła się w każdym domu i przybliżała mieszkańcom wsi dzieje ich Małej Ojczyzny, pobudzała do jej większego umiłowania, a także troski o własną duszę. Dodał również, że książka jest uwieńczeniem jego starań i pracy dla dobra Mokrzysk i ich mieszkańców.

 

Następnie głos zabrał ks. Zygmunt Bochenek, proboszcz parafii pw. N. Maryi Panny Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. W Brzesku oraz dziekan dekanatu brzeskiego w latach 1989-2004, który przedstawił fragmenty opracowanej przez siebie recenzji, zamieszczonej w książce. Ks. Zygmunt Bochenek powiedział m.in.

 

[…] Ks. kanonik Marian Wal kierował […] ponadto budową kościoła i tworzył parafię. […] Mokrzyska były największą i chyba najzasobniejszą spośród wielu wiosek dawnej dużej parafii szczepanowskiej. Tę pozycję zachowują i dziś. Wszak to miejscowość podmiejska, bliska dworca kolejowego. Tu chętnie, prawie jak w modnym Okocimiu, ludzie się budują. A oznakami religijności były m. in. masowy udział w rekolekcjach czy nadzwyczajnych wydarzeniach jak np. Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, wysoka frekwencja na Mszach niedzielnych, liczne róże różańcowe, które nieraz zbierały się na zmiany – spotkania modlitewne w poszczególnych domach, liczny udział w organizowanych przez parafię pielgrzymkach. W okresie międzywojennym było bardzo popularne czytanie prasy katolickiej. Także rozwijały się dynamicznie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Akcja Katolicka. Miały one w Mokrzyskach swe domy, w których organizowano nie tylko zebrania religijne ale festyny, przedstawienia, kursy rolniczo – sadownicze, były próby własnej orkiestry.

 

To do tych pięknych tradycji nawiązywał Ksiądz Proboszcz, kiedy po 1990 r. z powodzeniem wskrzesił działalność Akcji Katolickiej a także zainicjował nowe formy duszpasterstwa. Należy do nich instytucja nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. istniejąca już od 2001 r.

 

Ta więź z Kościołem i aktywność apostolska umacniała się i hartowała w czasie długich lat walki z władzą komunistyczną o utworzenie parafii i budowę świątyni. Pierwsze próby, aby powstał przyczółek duszpasterski sięgają roku 1956, kiedy to w domu sióstr zaczęto odprawiać msze św. niedzielne. Komuniści przez kilkanaście lat nie pozwalali na budowę kaplicy, a kiedy ją wzniesiono bez pozwolenia przez długi czas próbowali ją zlikwidować. Ksiądz Marian pisze o tym szeroko. […]

 

Wiele uwagi [Autor poświęca] wyjątkowej roli sióstr zakonnych w życiu tworzącej się parafii. Były to Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi żyjące w Mokrzyskach od 1943 r. W ich małej kaplicy zbierali się ludzie na msze niedzielne. Stali bardzo często w pomieszczeniach klasztornych. Siostry prowadziły codziennie nabożeństwa majowe, październikowe, włączały się w katechizację i duszpasterstwo młodzieży.[…]

 

 

Gratulacje złożyła ks. Kanonikowi Maria Pagacz, która razem z córką Aleksandrą podzieliła się z Autorem wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobyły przy opracowywaniu opublikowanej w 2010 r. monografii "Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii."

 

Maria Pagacz stwierdziła m.in., że w ostatnim dwudziestoleciu wkradła się do naszej kultury i rozpanoszyła antykultura. Dlatego książka ta jest bardzo potrzebna, ponieważ ukazuje właściwe postawy i działania mieszkańców Mokrzysk, którzy realizowali wizję dobra wspólnotowego. Z tego dobra, zrodzonego z wielkiego zaangażowania i ciężkiej pracy, korzysta nie tylko ludność Mokrzysk, ale i z sąsiednich miejscowości. Publikacja ks. Kanonika jest dokumentem o powstaniu parafii w czasach ponurego komunizmu oraz o pokonywaniu trudności, mających swe źródło w ideologicznej walce tego systemu z Kościołem. Napisana została sercem – z uczuciem, które ks. Kanonik żywi do swojej byłej wspólnoty parafialnej. Opracowanie monografii parafii wymagało ogromu pracy, niekiedy ponad siły. Były takie dni, kiedy ks. Kanonik miał chwile zwątpienia i obawiał się, że nie doprowadzi pracy do końca, widząc, ile jest jeszcze do zrobienia. Jednak systematyczność, niegasnący zapał i staranność Autora sprawiły, że Mokrzyska mogą się cieszyć imponującą publikacją. Jej druk, podobnie jak monografia Bucza, sfinansowany został przez samego Autora. Wprawdzie dziękuje się sponsorom, ale ich wkład jest niewielki w stosunku do całości kosztów.

 

Podsumowując Maria Pagacz skierowała do Mieszkańców Mokrzysk słowa: Niech ta publikacja stanie się częścią Państwa domu, niech będzie czytana, niech zastąpi telewizyjny „taniec z gwiazdami” i tandetne seriale, niech stanie się treścią Państwa rozmów w gronie rodzinnym. Sprezentujcie tę książkę Waszym dzieciom, wnukom oraz krewnym, którzy opuścili rodzinne strony.

 

Ks. Stanisław Pazdan, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Radłowie w latach 1982 – 2007, kolega Autora, nawiązał do słów opracowanej przez siebie przedmowy: Honos habet onus – honor pociąga ciężar i podkreślił, że każda karta tej książki jest potwierdzeniem tego, że w pracy duszpasterskiej ks. Mariana Wala na rzecz parafii Mokrzyska ciężarów nie brakowało nigdy. Podejmował je z odpowiedzialnością i podporządkowaniem się woli ks. biskupa ordynariusza. Dlatego w imieniu czytelników ks. Stanisław Pazdan złożył podziękowanie Autorowi monografii parafii Mokrzyska za wielki trud włożony w jej przygotowanie i życzył Autorowi należnego mu honos.

 

Ks. Józef Górka, proboszcz z Poręby Spytkowskiej, który zapoznawał się z treścią publikacji w trakcie jej tworzenia, zwrócił uwagę na to, w jak obiektywny i delikatny sposób Autor przedstawił trudności duszpasterskie, z jakimi borykał się w Mokrzyskach podczas tworzenia parafii. Ks. Józef Górka był świadkiem zmagań i chwil zwątpienia, jakie ks. Wal przeżywał w tamtym czasie.

 

Wyrazy uznania złożyli ks. Marianowi Walowi również przedstawiciele władz samorządowych: Stanisław Pacura – mieszkaniec Mokrzysk i radny powiatu brzeskiego, Grzegorz Wawryka- Burmistrz Miasta i Gminy Brzesko oraz Marek Kośmider – sołtys Mokrzysk.

 

Podziękowanie i gratulacje wyraziła Autorowi Maria Góra, emerytowana nauczycielka, która opracowuje cywilną historię wsi Mokrzyska. Podkreśliła, jak trudne i kosztowne jest prowadzenie kwerendy archiwalnej oraz pokonywanie własnych słabości i zniechęcenia. Mieszkańców wsi zachęciła do nabycia książki, dokładnego zapoznania się z jej treścią i przeznaczenia dla niej zaszczytnego miejsca w każdym domu.

 

 

Po części oficjalnej ks. kanonik Marian Wal zaprosił przybyłych gości na poczęstunek oraz napisał pamiątkowe dedykacje.

 

Książkę ks. Mariana Wala pt. "Powstanie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach" można nabyć w Przedszkolu Parafialnym w Mokrzyskach oraz w kancelarii Parafii Mokrzyska.

 

Aleksandra Pagacz-Pociask

www.buczekolobrzeska.eu