Nowa książka księdza Stanisława Ludwika Piecha

W dniu dzisiejszym miała miejsce promocja książki pt. „Parafia na Świętojakubowym Szlaku” autorstwa, pochodzącego z Brzeska, ks. prof. dr hab. Stanisława Ludwika Piecha. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zapraszała w gościnne progi Regionalnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku oraz Burmistrz Miasta Brzeska.


ks. prof. dr hab. Stanisław Piech


To kolejna książka księdza Piecha o parafii, z której się wywodzi - powiedział, zagajając spotkanie, proboszcz ks. Józef Drabik.


 Jest ona jednocześnie kolejnym przyczynkiem do historii Brzeska - dopowiedział burmistrz Grzegorz Wawryka, dziękując autorowi za podjęcie trudu jej napisania.

ks. prof. dr hab. Józef Stala

O wartościach tej publikacji mówił ks. prof. dr hab. Józef Stala (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, prodziekan Wydziału Teologicznego w Tarnowie), zwracając uwagę na to, że chociaż ma ona charakter naukowy, to jednak została napisana prostym, zrozumiałym dla każdego językiem. Jest w niej zawarta i historia miasta, i historia samej parafii, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu w jej życie parafian, często wymienionych z imienia i nazwiska. Treść została wzbogacona 99 fotografiami.
Mnie najbardziej zapadły w pamięć słowa, jakie skierował autor, dziękując obecnym za przyjście i za życzliwe przyjęcie, które to słowa są, moim zdaniem, najlepszą wykładnią celu, jaki przyświecał ks. Stanisławowi, kiedy powziął zamiar popełnienia książki o parafii leżącej na Jakubowym Szlaku: „... należałoby życzyć całej społeczności brzeskiej, żeby pamiętała o dziedzictwie narodowym i religijnym, z którego wyrosła, bo jeżeli ludzie tracą pamięć o swoich korzeniach, stają się nikim. (...) Abyśmy o to dziedzictwo dbali i tym dziedzictwem się cieszyli, i mieli satysfakcję z tego dziedzictwa, i to dziedzictwo poznawali, i co najważniejsze – ukochali, bo w tym leży nasza wartość, tylko w tym, i za to będą nas cenić następne pokolenia, żeśmy się nie zagubili, ale żeśmy wiedzieli, kim jesteśmy i jakie jest nasze dziedzictwo historyczne, religijne, żebyśmy byli ludźmi prawymi.”

Jacek Filip