Ks. Stanisław Tokarski urodził się 17 kwietnia 1974 roku w Brzesku jako syn Mariana i Rozalii z domu Zięć. Po maturze, 1 października 1995 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na wydziale teologicznym W Tarnowie, które uwieńczyl pracąmagisterskąw 2001 roku. 26 maja 2001 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Wiktora Skworca w Tamowie. Po święceniach pracował w parafii Złota i Tarnopol (Ukraina). Od 27 sierpnia 2001 roku podjął obowiązki wikariusza i katechety w parafii Niedomice. W roku 2002 objął stanowisko wychowawcy młodzieży w Zespole Szkół w Niedomicach.

W 2004 roku podjął obowiązki wikariusza w parafii św. Jakuba w Brzesku. Równocześnie podjął obowiązki katechety w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 iprefekta Szkoły Katolickiej w Brzesku. W lutm 2006 roku ukończył Studia Podyplomowe w zakresie archiwistyki kościelnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Siąsidego w Katowicach.

Ks. Stanisław Tokarski jest autorem wielu opracowań, artykułów i pozycji książkowych. Interesuje się historią regionalną, archiwizacją i genealogią a jego książki można nabyć w

Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwkowej

tel. 0-14 68 44 348, e-mail:

gbpiwkowa@poczta.onet.pl

Gminnym Ośrodeku Kultury w Iwkowej

tel. 0-14 68 44 307, e-mail gokiwkowa@op.pl

Parafii św. Jakuba Ap. w Brzesku (kancelaria lub zakrystia)

tel. 0-14 68 63 705, e-mail brzesko1@diecezja.tarnow.pl

"Dzieje parafii Wojakowa 1335-1772", Wojakowa 2002. ISBN83-86744-43-X (211 stron + okładka)

 

Znani i nieznani z parafii Wojakowa. Słownik biograficzny tom I",

Dobrociesz 2004, ISBN 83-86744-09-1 (242 strony + aneks (zdjęcia) + okładki

W przygotowaniu jest II tom Słownika biograficznego, w którym umieszczone zostaną następne ważne postacie pochodzące z parafii Wojakowa.

 

„I i II wojna światowa na terenie gminy Iwkowa”,

Dobrociesz 2006, ISBN 83-88930-15-X. (300 stron + okładki).