Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945-1956.
 Miasto i powiat Brzesko.
Maria Żychowska

Represjonowani zaznaczeni są normalnym "prostymi" literami.
Pochyłymi literami autorzy opracowań i artykułów cytowani w książce.