Towarzystwo Gimnastyczne Sokół

(Z archiwum Marka Sukiennika)

 

Przed zlotem "Grunwaldzkim" w czerwcu 1910 r.

(zdjęcie zrobione w Tarnowie)

 

Stoją od lewej (rząd u samej góry):  Józef Grzywa, Matlaś, Damasiewicz, Wittich, Stefan Sukiennik, Juszczyk, Szarek, Marian Trzeciecki, Młyda.

Rząd środkowy od lewej: Franciszek Bujak, Kozioł, Cholewka, Szczęsny Chrapczyński, Wiejowski Maciej, Bętkowski, Ponikło, Gustaw Wetscherek, Karasiński, Mołoń, Dudek

Leża od lewej: Kic, Bittner, Lenda, Józef Preiss, Lizak


 

Wydział TG "Sokół" w Brzesku (lata 20-te XX w.)

Na podstawie lektury książki  Mariana Stolarczyka: "Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Brzesku (1892-2003) można wnioskować, że zdjęcie zostało zrobione pomiędzy rokiem 1924 i 1926.

Stoją od lewej: Szczęsny Chrapczyński, Władysław Godzik, Władysław Zięba, Stefan Sukiennik, Tadeusz Waniek, Stanisław Pietrusiński, Gustaw Wietscherek, Franciszek Soja

Siedzą od lewej: dyr. gimnazjum Kazimierz Missona (wice prezes),  dr adwokat Władysław Cyga (prezes) , dr Szymon Bernadzikowski - poseł na sejm (wice prezes)


Wydział Sokoła 27 VI 1925


Więcej na temat Towarzystwa Gimnastyczne Sokół w Brzesku przeczytać można w zakładce "Historia"

8 lutego 2011 r.