Oznakowanie zabytków

W pierwszej połowie br. mają rozpocząć się prace związane z rewitalizacją brzeskiego Rynku.

Duże nadzieje na przyszłość pokłada w niej burmistrz Grzegorz Wawryka: "Rewitalizacja przyczyni się do polepszenia i utrwalenia walorów historycznych, estetycznych i użytkowych centrum. Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia przedsiębiorczości części mieszkańców Brzeska, będzie zachętą do zakładania lub rozwijania działalności usługowej, odnawiania estetyki całego miejskiego centrum...". (red, Miliony na rewitalizację Rynku. BIM nr 11 grudzień 2009)

Słowa burmistrza mogą sugerować, jakoby tylko centrum miasta posiadało walory, mogące w przyszłości przyciągnąć więcej turystów niż dotychczas, a przecież doskonale wiemy, że i poza Rynkiem, ale także w Brzesku, i jego najbliższych okolicach znajduje się trochę miejsc, na które warto zwrócić uwagę tak osób miejscowych, jak i przyjezdnych.

Ponieważ nie jest żadnym wstydem korzystanie z dobrych wzorów, zobaczmy, jak to zrobiono w jednej z dzielnic Krakowa. Inicjatywa wyszła ze strony Rady Dzielnicy Podgórze, a członkowie Stowarzyszenia Podgórze wybrali obiekty godne takiego upamiętnienia (szczegóły na stronie www.podgorze.pl).

Cmentarz w Pogórzu Tablica na Zajeździe "Pod św. Benedyktem" wybudowanym w XVIII w.
Zdjęcia dzięki uprzejmości www.podgorze.pl

Nigdzie nie jest powiedziane, że podobnymi tablicami należy oznaczać wyłącznie obiekty mające historyczną wartość, bo nic nie stoi na przeszkodzie, aby mniejszymi tablicami zaznaczyć miejsca, w jakich przebywali w Brzesku choćby "chwilowo" np. Roman Brandstaetter, Ludwik Solski czy Andrzej Munk. Wszystkie te miejsca i obiekty powinny znaleźć się odpowiednio oznaczone na turystycznej mapie Brzeska i jego okolic.

Jacek Filip

11 stycznia 2010 r.