140 lat powiatu brzeskiego

W dniu 21 września, w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się konferencja naukowa z okazji 140-lecia powiatu brzeskiego.

Z tej okazji, referat nt. historii powiatu brzeskiego, jego ewolucji administracyjnej i samorządowej wygłosił dr Roman Sady. Licznie zgromadzeni słuchacze i zaproszeni goście, mogli także zapoznać się z dorobkiem kulturalnym i artystycznym powiatu brzeskiego, który zaprezentował mgr Jerzy Wyczesany, brzeski historyk. Z kolei powiatowy geodeta - dr inż. Andrzej Surówka – przygotował prezentację multimedialną, poświęconą historii katastru gruntowego w powiecie brzeskim na przestrzeni minionych 140-tu lat.

Warto tutaj wspomnieć, że Pan dr Roman Sady jest w trakcie pisania monografii powiatu brzeskiego, która niebawem ukaże się drukiem. Na zakończenie konferencji odbyła się prezentacja poszczególnych siedmiu gmin, wchodzących administracyjnie w skład powiatu. Obecnie powiat brzeski zamieszkuje ponad 90 tys. ludności. Granice powiatu obejmują obszar 590 km kwadratowych.

Z okazji jubileuszu Starostwo Powiatowe w Brzesku - wspólnie z wszystkimi gminami - przygotowało folder powiatu brzeskiego, promujący największe atrakcje Ziemi Brzeskiej. Wydano też w wersji elektronicznej Powiatowe Kroniki Jana Burlikowskiego. Było to możliwe dzięki p. Jerzemu Ożegalskiemu, prezesowi firmy ZETO, który umożliwił realizację tego przedsięwzięcia oraz burmistrzowi Brzeska, który wyraził zgodę na udostępnienie materiałów (*).

Marek Białka

Od autora portalu:

Na płytce dołączono także fragment wydanego 100 lat temu, a opartego o wyniki spisu powszechnego z 31 grudnia 1900 r., Leksykon Gmin odnoszący się do Gmin ówczesnego Powiatu Brzeskiego. zobacz -->>