ODEZWA DO MIESZKAŃCÓW POWIATU BRZESKIEGO…

(Joanna Bodzioch, Lucjan Kołodziejski)

Franciszek Józef I z Bożej Łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, Lodomerii … w 1880 roku odbywał podróż inspekcyjną po Galicji.  Do Krakowa przybył uroczyście w dn. 1 września. Dalszą podróż do Przemyśla kontynuował  4 tegoż miesiąca. Przejazd „ pociągu cesarskiego” jak go nazwano miał niezwykle uroczysty przebieg. Przedstawiciele i mieszkańcy każdego powiatu oraz gminy w strojach galowych  wyruszali na stacje kolejowe i ustawiali się wzdłuż linii kolejowych. Odezwa, którą poniżej przytaczamy została przypadkowo odnaleziona podczas poszukiwań materiałów źródłowych do powstającej monografii Borzęcina. Pisownia w oryginale.

 Odezwa

do wszystkich mieszkańców powiatu Brzeskiego

celem uroczystego powitania Najjaśniejszego

Pana w przejeździe przez powiat Brzeski na

 dniu 4o Września 1880 r.

 Najjaśniejszy Pan przybędzie 4o września r.b. o godzinie 8 mej z rana do Krakowa.

Dnia 4go września o godzinie 5tej z rana wyjedzie z Krakowa do Przemyśla. W drodze zatrzyma się pociąg dworski na kilka minut tylko w Bochni, Tarnowie, Dębicy, Rzeszowie i Jarosławiu.

Do Przemyśla przybędzie Najjaśniejszy Pan o godzinie 10tej, minut 45 z rana.

Przez dworzec kolei w Słotwinie, Biadolinach i Bogumiłowicach, pociąg dworski będzie zwalniał w biegu, ażeby dać ludności sposobność powitania Najjaśniejszego Pana.

W tym celu podaje się następujący program do ogólnej wiadomości, oraz wzywa się wszystkich mieszkańców powiatu Brzeskiego by się ściśle do niego zastosować chcieli.

Program!

Dnia 4go Września roku bieżącego zgromadzą się o godzinie 5tej z rana na dworcu kolei w Słotwinie wszystkie władze rządowe i autonomiczne pod przewodnictwem swych przełożonych w mundurach galowych, strojach narodowych i świątecznych; szlachta okoliczna, księża proboszczowie z Brzeska, Jasienia, Jadownik, Dembna, Szczepanowa i Okocima w kościelnym ubiorze, z bractwem, chorągwiami i obrazami (lecz bez świec).  Reprezentacya miasta Brzeska, kahał żydowski z Rabinem na czele. Powyżej dworca będą ustawione 3 piramidy straż ochotnicza Brzeska i Okocimska z chorągwiami i służba browaru Okocimskiego ze swemi narzędziami w odpowiednich strojach roboczych.

2., Na dworcach kolei w Biadolinach i Bogumiłowicach, będzie obecny ck. Urzędnik Starostwa, tamże zgromadzą się o godzinie 5tej z rana, również jak w Słotwinie pod przewodnictwem księży proboszczów, w kościelnych ubiorach z chorągwiami, obrazami bractwa: Reprezentacye gminne, ck. Urzędnicy, szlachta okoliczna i mieszczanie.

3., Wzdłuż kolei począwszy od granicy powiatu Bocheńskiego, aż do mostu w Łukanowicach, po prawej i lewej stronie, o ile być może jak naliczniej, ustawią się już o godzinie 5tej z rana wieśniacy i urzęda gminne, pieszo lub konno w świątecznych strojach narodowych ze swemi dziećmi. Każden obecny powinien mieć w ręku chorągiewkę z perkalu, w kolorach krajowych, to jest białego i czerwonego. Dla jednostajności postanawia się, że żerdzie mają mieć długość 4 metrów, chorągiewki zaś długości 60 ctm i 40 ctm szerokości, na kształt ułańskich – powyżej kolor czerwony, poniżej biały. Taka chorągiewka kosztować będzie wraz z uszyciem 10 ctw.aw. i za pośrednictwem p. Stanisława Damasiewicza w Brzesku może być sprowadzoną. – Wzywa się zatem p. Wójtów, ażeby natychmiast po odebraniu odezwy w tej mierze z p. Damasiewiczem się porozumieli. Wzory tych chorągiewek znadują się na składzie w ck. Starostwie. –

4., Deputacya powiatu Brzeskiego jako to: Jaśnie Wielmożny Marszałek, tegoż zastępca – hrabia Jan Stadnicki, W. Edward Homolaes, Jan Götz i Edmund Jastrzębski, oraz sześciu włościan, jako to: z grona Rady powiatowej, Marcin Smoła i Jędrzej Rębacz i 4 włościan z powiatu w narodowych strojach, udadzą się do Krakowa, ażeby już dnia 31 sierpnia r.b. rano byli na miejscu i porozumieli się z p. hrabią Stadnickim  /:ulica Św. Jana dom Pawła Popiela:/ lub z p. Janem Götzem /:Piasek browar:/ w każdym razie zaś o godzinie 6 ˝ rano mają się P.P. Deputowani na dniu 1. Września r.b. zgromadzić u p. Jana Götza na Piasku w browarze.

5., Dnia 1go Września r.b. jako w dniu przyjazdu Najjaśniejszego Pana należy wszystkie góry i wyżej położone miejsca oświecić jak najwspanialej w sposób zwykły, chrustem lub drzewem smolnym, jak za czasów sobótek. Ognie powinny być zapalone o godzinie w pól do dziewiątej wieczór – i pod ścisłem dozorem, ażeby nieszczęście się nie stało – strzeżone, aż do zupełnego wypalenia. Ażeby od Krakowa aż po granice dawnej zachodniej Galicyi równe oświecenie gór nastąpiło, udaje się komitet równocześnie do Komitetów w Wieliczce, Bochni, Tarnowie i Rzeszowie.-

Ta z upragnieniem przez cały kraj oczekiwana podróż według przekonania komitetu w powyższy sposób uświęcona być winna – przeto udaję się z wszelką ufnością, tak do księży plebanów, przełożonych obszarów dworskich, jako też Zwierzchników gmin, ażeby wszelakich starań dołożyli, iżby ułatwić ludności wyrażenie uczuć czci i poważania, niemniej złożenia hołdu Monarsze, oraz wdzięczności za dobrodziejstwa, których kraj doznał pod panowaniem Jego cesarsko i królewskiej Apostolskiej Mości.

Pisma należy adresować do przewodniczącego komitetu.

Brzesko dnia 9 Sierpnia 1880 r.

Przewodniczący komitetu

(podpis nieczytelny) 

 

21 sierpień 2010 r.