Uwaga:

1. Jeżeli masz 'myszkę z kółkiem' to trzymając wciśnięty klawisz 'CTRL' i kręcąc kółkiem, powiększasz lub zmniejszasz wielkość czcionki w przeglądarce internetowej i niektórych programach użytkowych.

2. Podobny efekt można uzyskać poprzez trzymanie wciśniętego klawisza 'CTRL' i naciskanie klawiszy "+"  (powiększamy) lub "-" (zmiejszamy).