Uczniowie szkoły metalowej opiekują się szkołą podstawową

 

W związku z II Zjazdem Partii uczniowie szkoły metalowej w Szczurowej (pow. Brzesko) wręczyli cenny, a zarazem praktyczny upominek, młodszym kolegom ze szkoły podstawowej, która jest pod ich opieką. Wykonali mianowicie poza zajęciami szkolnymi strugnicę stolarską z odpadków. Ofiarowali ją uroczyście wraz z najniezbędniejszymi przyrządami do majsterkowania jak młotek, dłutko, kątownica, obcęgi itp.

 

Uradowani malcy otrzymali również epidiaskop nabyty staraniem wydziału oświaty w Brzesku.

 

Na uroczystości tej delegacja ZMP ze szkoły metalowej obiecała kolegom ze szkoły podstawowej w Szczurowej oddać do 1 maja warsztat ślusarski, który ułatwi próby obróbki metali zachęcając w ten sposób chłopców do rozpoczęcia nauki w szkole metalowej. A szkoła ta z nowym rokiem szkolnym będzie szkolić mechanizatorów rolnictwa.

 

Kandydaci pragnący zdobyć kwalifikacje kierowców i traktorzystów-mechaników, po ukończeniu 16 lat mogą się do niej zapisać.

 

(PM)

 

Dziennik Polski 24 Marca 1954 r. nr.71 str.4 (pisownia oryginalna)

 

Nadesłał: Mariusz Gałek

25 marca 2013 r.