Podczas kłótni - jak donoszą nam z Brzeska - pokaleczyli w Okocimiu Józef Sala i Jan Ruszaj tak ciężko 19-1etniego Antoniego Kotrę, że ten po dwóch godzinach męczarni zakończył życie. Sprawcy zostali przyaresztowani i odstawieni do sądu powiatowego w Brzesku.

źródło: Gazeta Lwowska 13 września 1913 r. Nr 210 str.3 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

14 kwietnia 2013 r.