Bursa imienia Michała Rossknechta w Brzesku.

 

Browar w Okocimiu poniósł niepowetowaną stratę przez śmierć nieodżałowanej pamięci dyrektora Rossknechta, to też oceniając tę stratę, ufundowali urzędnicy browaru w Okocimiu z jego właścicielem na czele nad świeżą mogiłą żywy pomnik, zebrawszy między sobą kwotę 10.000 kor., od której odsetki przeznaczyli na stypendyum im. Michała Rossknechta dla ucznia szkół fachowo-przemysłowych, z Okocimia, względnie powiatu brzeskiego pochodzącego.

 

Szersze grono obywateli chcąc również dołożyć cegiełkę do hołdu dla pioniera przemysłu w naszym kraju, któremu służył pół wieku bez wytchnienia, postanowiło stworzyć bursę imienia Michała Rossknechta dla uczniów prywatnego gimnazyum w Brzesku, jako miejscu najbliższem działalności zmarłego – i dlatego na tej drodze odzywa się do przyjaciół i znajomych ś. p. Rossknechta, prosząc o nadsyłanie datków na cel powyższy na ręce burmistrza miasta Brzeska, dra Stanisława Wisłockiego.

źródło: Gazeta Lwowska, 31 lipca 1912 r. nr.173 str.4 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

21 marca 2013 r.