Podniosłe uroczystości w Szczepanowie.

Trwające przez szereg dni wielkie uroczystości religijne z okazji 900-lecia urodzin św. Stanisława Męczennika we wtorek, 5-10 maja, osiągnęły swój punkt kulminacyjny. W dniu tym koło godz. 10 rano przyjechał do Szczepanowa J. Em. ks. Kardynał Prymas Hlond. Na powitanie Jego Eminencji w Krakowie przybyli na dworzec kolejowy p. wojewoda krakowski Gnoiński,p. wicewojewoda dr. Małczyński i radca Stankowski. którzy udali się następnie wraz z ks. Prymasem w dalszą drogę do Szczepanowa. W imieniu miasta Krakowa powitał ks. Prymasa p. prez. Kaplicki.

Od stacji kolejowej Słotwina-Brzesko każda wieś wzniosła dla uczczenia ks. Kardynała po kilka bram triumfalnych.Domy wzdłuż całej drogi przejazdu ozdobiono flagami papieskiemi i narodowemi oraz girlandami kwiecia i zieleni. Ks. Kardynał jechał eskortowany przez banderję konnych wieśniaków.

Wprowadzony uroczyście do kościoła, w którym chór katedralny tarnowski odśpiewał hymn „Ecce sacerdos magnus", ks. Prymas po krótkich modłach udał się na czele procesji do ołtarza polowego z relikwją św. Stanisława, gdzie odprawił sumę pontyfikalną. W nabożeństwie wzięli udział II. EE. ks. biskupi Lisowski, Barda, Komar i Rospond.

Kazanie do olbrzymiej rzeszy wiernych liczącej około 50.000 osób wygłosił J. E. ks. biskup Komar. Myślą przewodnią kazania było wezwanie do konsekwentnego, świadomego swych celów czynu katolickiego. „Katolicy!" - wołał dostojny Kaznodzieja - „Powinniśmy wyjść z uśpienia, ocknąć się z powierzchownej pobożności i stanąć ramię przy ramieniu, serce przy sercu, głowa przy głowie. Czemu macie dwa sumienia, katolicy? Miejcie odwagę być katolikami w czynie, abyście wypełnili wolę Bożą, wolę Tego, który powiedział: Oto jestem z wami po wszystkie dni żywota. Burza przeminie i Chrystus zwycięży."

W czasie kazania nad rozległem polem i zasłuchanemi tłumami wiernych przeleciało w sprawnym szyku sześć aeroplanów.

Po nabożeństwie ks. Prymas w towarzystwie księży Biskupów i wojewody Gnoińskiego przyjął defiladę kilkudziesięciu oddziałów Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży męskiej i żeńskiej.    

źródło: GOŚĆ NIEDZIELNY Katwice, dnia 17 maja 1936 r nr.20 str.283 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

25 marca 2013 r.


Od admina: Zobacz archiwalne zdjęcia z tej uroczystości -->>