Okradzenie starostwa w Brzesku.

 

Z Krakowa donoszą: Sędzia śledczy dr. Nowotny wrócił z Brzeska, gdzie prowadził dochodzenia w sprawie znacznej kradzieży na szkodę starostwa i starosty miejscowego. Aresztowano 9 współwinnych, którzy wzajemnie odkradali sobie pieniądze. Na szkodę starostwa skradł służący 11.500 kor, a na szkodę starosty 4000 kor.

 

źródło: Gazeta Narodowa, 23 stycznia 1906 r. nr.17 str.4 (pisownia oryginalna)

 

Nadesłał: Mariusz Gałek

5 kwietnia 2013 r.