Przedstawienie amatorskie dramatu Lucyana Rydla „Na zawsze"

Uście Solne. W dniu 25 listopada b. r. urządziło Kółko amatorsko-śpiewackie grona dziewcząt polskich w Uściu Solnem, przedstawienie amatorskie dramatu Lucyana Rydla „Na zawsze". Podnieść należy, że z dosyć trudnych ról, wywiązały się dziewczęta znakomicie, oraz, że mimo uciążliwej pracy w gospodarstwach swych rolnych, zamiast wolne chwile wieczorne poświęcić wypoczynkowi, z chęcią oddawały je pracy przgotowawczej, by podnieść oświatę ukochanego miasta, Uścia Solnego.

Za zapracowane bowiem w ten sposób pieniądze, ma powstać biblioteka dla starszych, której brak odczuwa się coraz żywiej.

Za bilety zebrano 207 K; wydatki wynosiły 22 K - zatem czysty dochód na bibliotekę 185 K.

Za żywe poparcie obywatelskie, składamy imieniem Kółka śpiewackiego, Wiel. ks. Katechecie w Uściu Solnem, oraz wszystkim obecnym na przedstawieniu, staropolskie „Bóg zapłać". - Wiktorya Machnicka.

źródło: NA POSTERUNKU (tygodnik kobiecy poświęcony sprawom społecznym, ekonomicznym, pedagogicznym i etycznym) Kraków, 23 grudnia 1917 nr.52 str.9 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

8 marca 2013 r.


Od admina: Więcej informacji prasowych sprzed lat przeczytać można tutaj-->>