4o rocznica powstania styczniowego

 

W Brzesku „Sokół" tamtejszy uczcił 40-stą rocznicę powstania styczniowego nabożeństwem, w którem wzięła udział dziatwa szkolna, straż ogniowa ochotnicza ze sztandarem, Sokoli i licznie zgromadzona publiczność, dnia zaś 8 b. m. wieczorkiem, w pięknie udekorowanej swej sali.

Po gorącem przemówieniu druha dra Bernadzikowskiego i deklamacyi, wygłosił druh dr Moskwa dłuższe wspomnienie tych podniosłych wypadków, a wymowne słowa jego trafiły w serca licznie zebranych. Nastąpiły ćwiczenia gimnastyczne drużyny sokolej, produkcye wokalne i muzykalne, deklamacya z „Pana Tadeusza" i piękne, żywe obrazy: „Kucie kos" i „Walka". Wieczorek sprawił podniosłe wrażenie, a z przyjemnością stwierdzić należy, iż oprócz niemal całej miejscowej inteligencyi, ściągnął też liczniejsze grono tutejszych mieszczan. — Staraniem tutejszego „Sokoła" będzie niewątpliwie, aby i włościan okolicznych na podobne uroczystości zgromadzać i tym sposobem uświadamiać ich narodowo.

źródło: NOWA REFORMA, 12 lutego 1903 r. nr.34 str.2 (pisownia oryginalna)


Zmarli

Floryan Gostkowski, długoletni prezes Rady powiatowej w Brzesku, zmarł wczoraj w Lusławiczkach. Pogrzeb odbędzie się we czwartek w Zakliczynie.

Nadesłał: Mariusz Gałek

14 kwietnia 2013 r.