Zebranie w Jadownikach w sprawie założenia "Spółki producentów bydła i trzody chlewnej"

Jadowniki (pow. Brzesko). Dnia 7 lipca b. r. odbyło się w gminie naszej zgromadzenie w sprawie założenia u nas "Spółki producentów bydła i trzody chlewnej". Wiec ten został zwołany przez Towarzystwo rolnicze w Brzesku w sali szkolnej.  Zeszła się wielka liczba gospodarzy z Jadownik i pobliskich wsi. Znak to, że u nas wzrasta coraz bardziej poczucie potrzeby łączenia się w organizacje, któreby mogły skutecznie przeciw bezczelnemu wyzyskowi zgonników wystąpić.

Po wyborze przewodniczącego, którym został wybrany wicemarszałek powiatowy, p. Jan Stec, referował o potrzebie takiej spółki producentów bydła i nierogacizny p. dr Stanisław Jasiński z Łoniów. Referent w długiej, a pięknej i zajmującej przemowie wyjaśnił zebranym obecną sytuację, stosunki rolniczo-handlowe w naszym kraju i mówił o potrzebie obrony przed zwartą organizacją zgonników i innych handlarzy bydła. Chłop innego sposobu nie ma, by się przed brutalnym wyzyskiem zorganizowanym obronić, jak stworzyć własne organizacje rolnicze, a to w Spółkach producentów bydła i świń. 

W dyskusji przemawiało wielu mowców, między innymi pp. Marzec, Stec i inni. Powzięto też uchwałę, że w następną niedzielę ma się odbyć drugi wiec dla mieszkańców Jadownik, Brzezowca i Słotwiny, a to celem zawiązania Spółki.

źródło: Przyjaciel Ludu 21 lipca 1912 r. nr.30 str.7,8 (pisownia oryginalna)

Nadesłał: Mariusz Gałek

23 marca 2013 r.