Wniosek nagły posła Witosa i tow.

Wniosek nagły posła Witosa i tow. w sprawie udzielenia zapomogi dla gmin powiatu brzeskiego klęską gradobicia dotkniętych.

 

W dniu 14 b. m. przeciągnęła nad kilku powiatami zachodniej Galicji straszliwa burza gradowa połączona z gwałtowną ulewą, która zniszczyła w zupełności plony na ogromnych obszarach urodzajnych gruntów.

 

Między innemi klęska ta nawiedziła gminy pow. Brzeskiego: Szczurowę, Rylowę, Strzelce Wielkie, Strzelce Małe, Niedzieliska, Kwików, Zaborów, Wolę Przemykowską, Dołęgę i inne sąsiednie gminy, wyrządzając szkody w plonach w setki tysięcy idące.

 

Ze względu na to, iż gminy w te w roku zeszłym zostały nawiedzone klęską myszy i posuchy, jak również i klęską pryszczycy, a w tym zaś roku cyklon porobił tam straszliwe spustoszenia w budynkach, szkoda obecnie wyrządzona dopełnia miary nieszczęścia, a co zatem idzie, ogromu nędzy.

 

Wobec tych klęsk niepodobna, ażeby nieszczęśliwi ci gospodarze potrafili wyżywić swoje rodziny i utrzymać inwentarz niezbędnie do prowadzenia gospodarstwa potrzebny, jeżeli Rząd z wydatną pomocą w jak najkrótszym czasie nie pospieszy. Pomoc spieszna jest tem więcej potrzebna, iż umożliwi zasianie ponowne gruntów, gdzie tego okaże się potrzebna i możliwość. Wobec tego iż nieszczęście to przybrało rozmiary katastrofy dla złagodzenia, której pomoc jest konieczna.

 

Wysoka Izba raczy uchwalić:

 

Wzywa się c. k. Rząd: 1) Ażeby rolnikom powiatu brzeskiego nawiedzonym klęską gradobicia przyszedł z wydatną pomocą, w czasie jak najkrótszym. 2) Ażeby spowodował tymże odpisanie podatku gruntowego i domowo klasowego, 3) Ażeby zarządził roboty publiczne w tych okolicach, celem dania zarobku potrzebującej ludności.

 

Witos i tow.

 

źródło: Przyjaciel Ludu, 23 czerwca 1912 r. nr.26 str.3 (pisownia oryginalna)

 

Nadesłał: Mariusz Gałek

5 kwietnia 2013 r.