Tymowa, pow. Brzesko. Dnia 17 lutego b. r. odbyło się poufne zgromadzenie przy udziale wielkiej liczby gospodarzy. Przewodniczył p. Jakób Rożkowicz, zast. Marcin Brzęk, sekretarz p. Wojciech Jasnosz. Zgromadzenie zagaił Maciej Rabiasz, zaś mowcami byli sami chłopi. Wojciech Szczepański z Iwkowy przemawiał celem zniesienia myt oraz podwyższenia płac nauczycieli ludowych i wyjaśnił o liście wyborczej, kto ma prawo do głosu.

 

Potem p. Marcin Brzęk popierał mówcę pierwszego i dodał o zniesieniu ustawy łowieckiej. Potem przemawiał p. Jakób Rożkowicz, popierając mowę poprzednich i wyjaśnił, w jaki  sposób została uchwalona ustawa wyborcza. P. Wojciech Jasnosz przemówił celem niedopuszczania gmin zbiorowych, owszem - aby obszary dworskie były przydzielone do nich, gdyż chłopi dużo na tem cierpią. Ostatni przemówił p. Julian Goryl o solidarności, o czytaniu gazet ludowych i żeby liczba posłów ludowych przy przyszłych wyborach się powiększyła. Po przemówieniach przystąpiono do wyboru komitetu. Przewodn. komitetu Maciej Rabiasz, zast. Józef Pachota, sekretarz Jan Kwaśny oraz 30 członków weszło do komitetu.

 

Zgromadzenie zakończono odśpiewaniem pieśni narodowych i psalmu "Kto się w opiekę", poczem się zgromadzeni rozeszli w spokoju do domów.

 

Zakończając nasze pismo życzymy Redakcji tryumfującego zwycięstwa w organizacji Stronnictwa Ludowego, a Stapińkiemu zasyłamy staro-polskie "Bóg zapłać".

 

Komitet

 

źródło: Przyjaciel Ludu, 2 marca 1907 r. Nr 10 str. 6 (pisownia oryginalna)

 

Nadesłał: Mariusz Gałek

22 lutego 2013 r.


Od admina: Więcej informacji prasowych sprzed lat przeczytać można tutaj-->>

 

Przyjaciel Ludu – tygodnik ilustrowany o tematyce społeczno-politycznej, wydawany w okresie zaboru austriackiego, założone przez Bolesława Wysłoucha. Początki trwania pisma obejmowały głównie Lwów (1889–1902). Następnie pismo przeniosło działalność na obszary Krakowa (1903–1914 i 1919–1933) i Warszawy (1946–1947). Pismo było organem prasowym Stronnictwa Ludowego.