Spis profesorów i nauczycieli, którzy zginęli z rąk hitlerowców w więzieniach, katowniach, egzekucjach publicznych i obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945 z terenu miasta i powiatu brzeskiego.

 1. Bartosz Adam "Kmicic" nauczyciel z Biadolin Szlacheckich zginął przy wypełnianiu obowiązku żołnierskiego dnia 2/3.VII.1944 r.

 2. Berezowski Mieczysław, dyrektor i prof. Państwowego Gimnazjum i Liceum w Brzesku, aresztowany przez gestapo w maju 1940 r. został zamęczony w więzieniu w Tarnowie.

 3. Biłyk Władysław nauczyciel z Czchowa, zmarł w obozie koncentracyjnym w Bergen Belsen.

 4. Piotr Cyga nauczyciel z Jadownik, aresztowany w Busku, zginął w więzieniu w Kielcach.

 5. Dziąćko Stanisław, nauczyciel z Rylowej, aresztowany, zginął w więzieniu w Tarnowie.

 6. Dyla Stanisław nauczyciel szkoły powszechnej w Brzesku i Szkoły Zawodowo -Dokształcającej w Brzesku zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w r. 1940.

 7. Fijak Michał nauczyciel szkoły powszechnej w Czchowie, zastrzelony w dniu 1.8.1944 r, w czasie pacyfikacji Czchowa, stając w obronie czci swej żony.

 8. Gardziel Jan prof. gimnazjalny i licealny w Brzesku zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1942 r.

 9. Gruszka Henryk kierownik szkoły powszechnej w Paleśnicy padł w walce o niepodległość w kampanii wrześniowej 1939 r.

 10. Góra Józef nauczyciel z Bucza, jako jeniec oflagu zmarł w 1943 r.

 11. Ksiądz Jurkowski Józef, katecheta szkoły powszechnej w Biskupicach Radłowskich, zginął zamęczony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

 12. Chmioła Paweł, kierownik szkoły powszechnej w Okocimiu, zginął zamęczony w o bozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

 13. Kijak Józef profesor Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku, zmarł na skutek choroby serca nabytej w wyniku terroru ze strony gestapo.

 14. Łucarz Anna, nauczycielka szkoły powszechnej w Zaborowie, zmarła w obozie koncentracyjnym.

 15. Łucarz Józef, kierownik szkoły powszechnej w Bielczy, zginął w Oświęcimiu w r. 1942.

 16. Małysa Bolesław, zginął w obozie w Neugamme.

 17. Mirochna Józef, prof. gim. i lic. z Wojnicza zginął w Oświęcimiu w r. 1942.

 18. Nowak Stanisław, kierownik szkoły powszechnej w Brzesku, działacz społeczny, zginął w Sachsenhausen.

 19. Orzechowski Edward nauczyciel szkoły powszechnej w Radłowie, zginął w obozie w Oświęcimiu.

 20. Pałka Antoni, nauczyciel szkoły powszechnej z Jadownik, zginął pod Monte Cassino.

 21. Ples Wacław, nauczyciel w Szczurowej, członek ruchu oporu, zginął w 1945 r.

 22. Rogóż Józef kierownik szkoły powszechnej w Borzęcinie, zmarł po powrocie z obozu koncentracyjnego w 1945 r.

 23. Smoleń Jan, prof. kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego pochodzący z Łysej Góry zginął w r. 1945 w katastrofie.

 24. Rutkowski Karol nauczyciel szkoły powszechnej z Brzeska zginął w kampanii wrześniowej w obronie Lwowa.

 25. Ksiądz Jan Płaneta, katecheta z Porąbki Uszewskiej zmarł w obozie koncentracyjnym.

 26. Wawryka Franciszek, prof. liceum w Pułtusku, pochodzący z Jadownik zginął 10.I.1945 w Gross-Rosen.

 27. Wawryka Władysław, prof. i dyrektor liceum w Głębokiem a potem w Brzesku, prześladowany przez okupanta zginął 6.III.1945 r w Jadownikach potrącony przez samochód.

 28. Patolski Ignacy, prof. Gimnazjum i Liceum w Brzesku zmarł w obozie w Oświęcimiu.

Spis powyższy sporządziłem (tak pisze Jan Burlikowski - przypis Z.S.) na podstawie listy opracowanej przez mgra Karola Bernackiego, przewodniczącego Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Brzesku.

 

źródło: Jan Burlikowski, "Kroniki Miasta Brzeska 1385-1944", tom V.