Artykuł zamieszczony w piśmie "Palestra", 7-8/2014