Medal z okazji 600 lecia powstania Miasta Brzeska

Na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Brzesko można zapoznać się z rejestrem osób, które otrzymały tytuł "Zasłużony dla Miasta Brzeska"/"Honorowy Obywatel Miasta Brzeska"/"Medal na Wstędze za Zasługi dla Miasta Brzeska". Lista ogranicza się tylko do osób wyróżnionych jednym z podanych odznaczeń w ostatnich 24 latach (od roku 1985), pomijając osoby uhonorowane za swoje zasługi dla Miasta Brzeska w okresie przedwojennym. W latach 1945 - 1985 odznaczeń takich nie przyznawano. Na ile lista jest dokładna i czy obejmuje wszystkie osoby nagrodzone we wspomnianym okresie to trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że z czasem uda się to zweryfikować i wyeliminować ewentualne braki czy pomyłki.

Dobrze się stało, że taka lista wogóle powstała. Pozwoli to na wyeliminowanie takich sytuacji, kiedy wyróżnia się po raz kolejny osobę/instytucję, która już raz została nagrodzona w przeszłości. Zdarzyło sie tak pod koniec lat 90-tych, kiedy przyznano  Cechowi Rzemiosł Różnych tytuł "Zasłużony dla Miasta Brzeska", "zapominając", że instytucja ta otrzymała już taki tytuł w roku 1988. W 2004 roku w ostatniej chwili Rada Miejska wycofała się z głosowania nad uchwałą w sprawie nadania tutułu „Zasłużony dla Miasta Brzeska” dla Pana Błażeja Paleja, kiedy okazało się, że otrzymał on już ten tytuł w roku 1986. (zobacz protokół z posiedzenia Rady -->>). Na braku listy nagrodzonych skorzystał także Pan Paulin Moszczyński, któremu przyznano w roku 1988 tytuł "Zasłużony Obywatel Miasta Brzeska" a w roku 1997 tytuł "Honorowy Obywatel Miasta Brzeska". Jeżeli chodzi o ten ostatni przypadek to tylko moje przeypuszczenia. Są tacy, którzy twierdą, że było to celowe działanie ówczesnej GTW lub jak kto woli TWA.

Pierwsze wyróżnienia za pracę na rzecz społeczności lokalnych przyznano w Brzesku dopiero w roku 1985 w 600 -tną rocznicę powstania miasta. Jako oficjalną datę jego powstania przyjęto rok 1385, kiedy to królowa Jadwiga wydała akt lokacyjny miasta na prawie magdeburskim.

Z tej okazji Rada Miejska podjeła uchwałę o wydaniu specjalnego medalu wykonanego z brądzu i odznaczenie nim ludzi i instutucji "Zasłużonych dla Miasta Brzeska". Na jednej stronie medalu (awersie ?) znajdowała się podobizna królowej Jadwigi oraz trzy nazwy obrazujące zmianę nazwy miasta: Brzeg - Brzezek - Brzesko. Na drugiej stronie umieszczono herb miasta oraz napisy "600 LAT BRZESKA" oraz daty "1385-1985"

Zgodnie z listą podaną na stronie Urzędu miasta, medalem tym w roku 1985 odznaczono dziewięć osób i dwie instytucje.

Nie wiem ile medali "wybito" w roku jubileuszu, ale faktem jest, że przez kolejne cztery lata rozdano ich jeszcze pięćdziesiąt. Medale te wręczano odznaczonym, w latach 1986-1989, tytułem "Zasłużony dla Miasta Brzeska"  czterdziestu jeden osobom i dziewięciu instytucjom.

Ponieważ na  oficjalnej witrynie miasta podano tylko nazwiaska osób odznaczonych, postanowiłem młodszym mieszkańcom miasta i gminy przybliżyć ich sylwetki. Oczywiście nie będę mógł tego zrobić bez pomocy internautów. Dlatego zwracam sie do wszystkich tych, którzy dysponują wiedzą na temat wymienionych poniżej osób o przesłanie informacji na adres <admin@brzesko.ws>.

Lista "Zasłużonych dla Miasta Brzeska" odznaczonych medalem 600 lecia Miasta

Lp. Imię i nazwisko Rok nadania  Zawód/Funkcja/Stanowisko
 
1 Bałys Tadeusz 1985 Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w latach 1955-1968
2 Bereziuk Helena 1985 Nauczycielka języka polskiego w LO
3 Bernacki Karol 1985 ZBOWID, AK
4 Burlikowski Jan 1985 Kier. Wydz. organizacyjnego PRN, speaker radiowęzła, autor Kronik Powiatu brzeskiego i Kroniki Miasta Brzeska
5 Jaworski Walerian 1985 Lek med. kombatant
6 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 1985  
7 Michoń Eugeniusz 1985 Sekretarz KP PZPR w latach 1962-1965
8 Stec Maria 1985 Nauczycielka szkoły podst nr 1
9 Stós Ryszard  (pośmiertnie, zm.1968 r) 1985 Dyr MPGK, dyr Pow. Przed. Remontowo-Budowlanego
10 Zakłady Piwowarskie Okocim 1985  
11 Zydroń Wincenty 1985 Kierował sp. Miarka w czasie wojny, wiceminister przemysłu spożywczego
 
1 Cech Rzemiosł Różnych 1986  
2 Lechowicz Stanisław 1986 Prezes spółdzielni "Nowość"
3 Maj Stanisław 1986 Wieloletni naczelnik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PRN, poseł na Sejm (1957-1961)
4 Musiał Stanisław 1986 Wieloletni komendant brzeskiego SB, wcześniej pracownik UB
5 Palej Błażej 1986 Nauczyciel LO
6 Piotrowski Władysław 1986 Dyr Browaru Okocim
7 Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzesku 1986  
8 Sroka Maria 1986 Właścicielka zakłądu fotograficznego, przez wiele lat starszy cechu
 
1 Bal Franciszek 1987 Dyr Technikum Ekonomicznego
2 Borowiec Stanisław 1987 Ludowy artysta malarz i rzeźbiarz, autor wielu rzeźb na terenie i wokół Browaru
3 Komenda Hufca ZHP 1987  
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku 1987  
5 Polcyn Jan 1987 Właściciel zakłądu naprawy rowerów
6 Szczepaniec Jan 1987 Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej
7 Uchwat Karol 1988 Komendant Komendy Powiatowej MO
 
1 Moszczyński Paulin 1988 Prof., dr n. med., wieloletni ordynator oddziału wewnetrznego
2 Ożegalski Aleksander 1988 Lek. Weterynarii, wieloletni kierownik lecznicy zwierzat w Brzesku 
3 Pawlik Maria 1988 Wieloletnia dyr Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
4 Popik Lucjan 1988 Przewodniczący MRN w latach 1971-1975
5 Powszechna Spółdzielnia Spożywców "SPOŁEM" 1988  
6 Szpital Rejonowy im. Ludwika Rydygera w Brzesku 1988  
 
1 Curyło Zdzisław 1989 Lek. medycyny, chirurg, urolog
2 Dzierwa Adam (pośmiertnie) 1989 Wieloletrni dyrektor Banku Spółdzielczego, wieloletni prezes brzeskiego ZBOWiD
3 Głuch Janina 1989 Właścicielka zakadu fotograficznego, działaczka TKKF"Sokół"
4 Hajduga Artur 1989 Wieloletni dyr. Sz. Podst nr 3, w młodości sportowiec i działacz OKS
5 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Brzesku 1989  
6 Związek Inwalidów Wojennych  w Brzesku 1989  
7 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację  w Brzesku 1989  

 

Zbigniew Stós

27 lipiec 2009