Intercyza czyli kontrakt przedślubny

Międzynarodowy znak małżeństwa

Według "Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych" Władysława Kopalińskiego intercyza to przestarzałe prawnicze określenie kontraktu przedślubnego, umowy majątkowej między małżonkami

Pojęcie "kontraktu przedślubnego" jest prawie zupełnie nieznane współczesnym młodym parom polskim zawierającym związki małżeńskie. Sytuacja ta na pewno ulegnie zmianie w najbliższych latach. Spowodowane to będzie bogaceniem się częśći społeczeństwa przy równoczesnym wzroście liczby rozwodów. Ochrona majątku zgromadzonego lub odziedziczonego przed zawarciem małżeństwa lub też chęć ochrony interesów dzieci z pierwszego (drugiego) małżeństwa będzie głównym powodem wzrostu popularności intercyzy. Swój udział w popularyzacji tej 'instytucji' będzie miał też niewątpliwie wzrost popularności stosowania kart kredytowych. Kontrakt przedmałżeński może być tu jedyną metodą uniknięcia konieczności spłacania długów kredytowych zaciągniętych przez współmałżonka.

Zanim jednak zaczniecie myśleć o spisaniu własnej intercyzy, proponuję Wam zaznajomienie się z "Kontraktem przedślubnym" spisanym w gminie Słotwina w 1871 r. (przesłanego przez internautę Janusza B.) pomiędzy rodzicami panny młodej i ich przyszłym zięciem.

Zapis przedślubny

Mocą którego niżej podpisani małżonkowie Tomasz i Maryanna z Dachów Habryłowie właściciele gruntu włościańskiego w Słotwinie pod No. 31 położonego 4 morgi i 1292 kw. sążni wraz z łąką objmującego, wydając córkę Katarzynę Habryło za mąż za Jana Cierniaka, oddajemy, tytułem daru na własność wieczystą połowę tego gruntu i połowę łąki, która połowa obejmuje 2 morgi 646 kw. sążni tejże naszej córce Katarzynie i jej przyszłemu mężowi Janowi Cierniakowi z warunkiem, że Ci obdarowani obowiązani będą po objęciu tej połowy gruntów w swoje posiadanie, wypłacać dzieciom po śp. Józefie Dachu należący się, a na tym gruncie ciążący spłat w resztującej kwocie 60 złr. wyraźnie sześdziesiąt Złr. Tę połowę gruntu obowiązujemy się oddac w fizyczne posiadanie nowożeńcom zaraz po zawarciu związku małżeńskiego i zeznajemy, że dom na tym gruncie wybudowany o jednej izbie sieni i kumorze jest własnością Jana Cierniaka jako jego kosztem wystawiony. Zarazem rzekamy się prawa odwołania tej darowinzny z każdej jakiej bądź przyczyny i zezwalamy aby obdarowani po wciągnieniu tego zapisu w księgi gruntowe gminy Słotwina jako właściciele darowanej im połowy, gruntów pod No. 31 zaintabulowani zostali.
Drugą połowę to jest dwa morgi 646 kw. sążni zostawiamy sobie do dalszej dyspozycyi naszej.
Który to zapis za ważny i nieodmienny uznajemy a obdarowani darowizę tę wraz z obowiazkiem wpłacenia schedy na nich nałożonej z wdzięcznością przyjmują i wszelkie z posiadania tej połowy gruntu połączone ciężary od dnia objęcia tejże ponosić obowiązują się.

Słotwina 27 Września 1871 roku.

Świadkowie

x Jan Florek

x Maciej Habryło

x Jan Habryło przysiężny

x Jakób Kazimierczyk 

x Jakób Skrzypek 

xxx Tomasz Habryło

xxx Matyanna Habryłowa

darowinzę czyniący,

xxx Jan Cierniak przyjmujący

 podpisałem i jako świadek Józef Stec