ied

29 wrzesień, 2006 r.

Szanowny Pan …….

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września usunąłem ze strony internetowej www.brzesko.ws, wpisy na forum dyskusyjnym, w których wg. Pana listu ,przesłanego do mnie dzień wcześniej drogą elektroniczną, „znalazły się treści posiadające znamiona pomówienia mnie o postępowanie mogące narażać na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego przeze mnie stanowiska oraz prowadzonej działalności społecznej”.

Jak już wspomniałem Panu w moim mailu z dnia 25 września jako administrator forum również w przeszłości usuwałem całe komentarze lub ich fragmenty zgodnie z życzeniem osób, które poczuły się dotknięte.  Osobiście trudno mi czytać na bieżąco wszystkie wpisy (komentarze) a tym bardziej oceniać, które z nich naruszają “dobra osobiste” – (różne osoby mają różny stopień wrażliwości”), dlatego też zarówno w Regulaminie Forum jak i moich wpisach w wątku “OD I DO Administratora” proszę o informowanie mnie o naruszenie regulaminu i natychmiast reaguję kasując kontrowersyjne wpisy.

Ze zdziwieniem przyjąłem ten fragment Pana pisma, w którym wzywa mnie Pan do ”usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia”.  Pragnę zauważyć, że usunięte wpisy nie były mojego autorstwa i Pana wezwanie powinno być skierowane nie do mnie, ale do autorów wpisów. Jednocześnie informuje, że prawo polskie nie przewiduje odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych na zasadzie pomocnictwa. Nie mogę też odnieść się do treści zawartych w tych komentarzach ze względu na zerową znajomość problemów w nich poruszanych. Jak Pan wie mieszkam parę tysięcy kilometrów od Brzeska.

Ponadto pragnę zauważyć, że roszczenie w postaci usunięcia skutków naruszenia, żeby był obowiązek jego wykonania musi być uznane przez sąd w procesie cywilnym, który wcześniej bada czy do naruszenia dóbr osobistych doszło i ewentualnie wtedy dopiero uznaje roszczenie i zasądza obowiązek złożenia oświadczenia określonej formy i treści. (patrz art. 24 Kodeksu cywilnego).

Jednocześnie zauważam, że zgodnie z art. 15 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), jako administrator strony internetowej (usługodawca świadczący usługi hostingowe) nie jestem zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych na moim serwerze.

Ponieważ działając zgodnie z art. 14 tej ustawy po otrzymaniu Pańskiego pisma, które uznałem za "wiarygodne zawiadomiomienie o bezprawnym charakterze danych zawartych na forum”, uniemożliwiłem dostęp do tych danych poprzez ich usunięcie, spełniłem warunek wyłączenia mojej odpowiedzialności jako administratora z tytułu naruszeń praw osób trzecich.

Jednoczęśnie pragnę zauważyć, że pomimo to w mailu z dnia 25 września prosiłem Pana o to aby napisał mi Pan Co wg Pana powinno sie znalesc w takim oswiadczeniu?”  Niestety do dzisiaj nie dostałem żadnej odpowiedzi.

Jeżeli uzna Pan, że moja reakcja na Pana list – skasowanie kontrowersyjnych postów - jest niewystarczająca, zachęcam Pana o przysłanie własnego oświadczenia dotyczącego usuniętych wpisów, w którym to oświadczeniu mógłby Pan ustosunkować się do poruszanych tam spraw i wyjaśnić internautom, dlaczego wg Pana są one pomówieniami i naruszają Pana dobra osobiste.

Z poważaniem