DZIECIĘCE LISTY DO WŁADZY

       Zarząd Osiedla Brzezowieckie zorganizował konkurs plastyczny : „Dziecięce listy do Władzy”. Wzięły w nim udział dzieci z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr.3 w Brzesku. Honorowym Patronatem objął konkurs Burmistrz Miasta Jan

 Musiał.

Dla każdego uczestnika organizatorzy przewidzieli upominek .Autorzy najlepszych prac pojechali na wycieczkę do Krakowa do kina, na trojwymiarową projekcję „Sezon na Misia”.

      Na ostatniej sesji Rady Miejskiej ,radni mogli podziwiać dziecięce marzenia przelane na papier. Obradom towarzyszyła pokonkursowa wystawa.

      Najmłodsi mieszkańcy miasta postulują by w Brzesku pojawiło się kino z prawdziwego zdarzenia i zoo, marzą o pięknych placach zabaw i deptaku nad brzegami Usznicy oraz ścieżkach rowerowych ,a także torze wyścigowym. Dzieci martwią się naszych bezdomnych czworonożnych przyjaciół na wielu pracach narysowały schronisko dla zwierząt.W swych „malowanych listach „ pokazują odremontowany Pałac i pięknie utrzymany park ,tętniące życiem.

      Mam nadzieję ,że część z tych marzeń się urzeczywistni.

Katarzyna Pacewisz-Pyrek