Odpowiedź w sprawie pomieszczeń socjalnych

W związku z Pana emailowym zapytaniem dotyczącym pomieszczeń socjalnych dla pracowników Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji informuję, że obiekt Krytej Pływalni posiada sanitariaty, prysznic i szatnię dla pracowników. Obowiązujące przepisy nakazują jednak, aby takie pomieszczenia były osobne dla mężczyzn i kobiet niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników. Dotyczy to zarówno dużych  zakładów zatrudniających wielu pracowników, jak i firm bardzo małych. BOSiR obecnie nie dysponuje osobnymi pomieszczeniami socjalnymi dla kobiet i mężczyzn. Ze względu na ograniczenia architektoniczne, nie ma aktualnie możliwości wygospodarować miejsca, które można by zaadaptować dla potrzeb socjalnych. Aby sprostać wymaganiom przepisów, w warunkach BOSiR-u konieczna jest rozbudowa obiektu, co oczywiście wiąże się ze znacznymi kosztami.

W przypadku BOSiR z pomieszczeń socjalnych korzystają pracownicy techniczni SUW (Stacji Uzdatniania Wody) oraz Sekcji Sanitarnej. W obydwu grupach zawodowych zatrudnione jest odpowiednio 8 i 9 osób. Ze względu na pracę zmianową, maksymalnie na jednej zmianie pracuje trzech pracowników w każdej grupie zawodowej. W praktyce jest to ilość zawsze znacznie mniejsza ze względu na urlopy wypoczynkowe, absencję chorobową itp. Bywają sytuacje, kiedy w każdej grupie jest tylko jedna osoba na zmianie.

Pracownicy posiadają szatnię, która jest funkcjonalnie rozdzielona na część przeznaczoną dla mężczyzn i kobiet. BOSiR nie zatrudnia dużej liczby pracowników, aby po zakończeniu zmiany wielu pracowników jednocześnie chciało skorzystać z prysznica lub sanitariatu. Pracownicy korzystają z istniejących pomieszczeń w miarę potrzeby i w praktyce nie ma z tym żadnych trudności. Dodatkowo są osobne prysznice przy salach fitness i siłowni, z których pracownicy mogą swobodnie korzystać. Praktycznie jednak się to nie zdarza, ponieważ nie ma takiej potrzeby.

Ze względu na brak osobnego pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do pełnienia funkcji stołówki, w pomieszczeniu szatni znajduje się wydzielona część w której znajduje się stów oraz miejsce na szklanki, elektryczny czajnik do herbaty itp.

W praktyce pracownicy mają zapewnione zarówno warunki do przebierania się, jak i spożycia posiłku. Ze względów ekonomicznych budowa i utrzymanie osobnych pomieszczeń socjalnych dla jednego, dwóch czy nawet trzech pracowników, jest trudna do zaakceptowania i budzi duże opory.

Jest oczywiste, że są to znaczne koszty, które –zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego – nie ułatwiają pracodawcy zadania. Przepisy prawa nie uwzględniają jednak takich sytuacji. Faktyczne możliwości, czy nawet praktyczne potrzeby w danym przypadku muszą ustąpić przed formalnymi przepisami. Z tego względu, w najbliższym czasie, po rozważeniu możliwości technicznych na obiekcie i możliwości finansowych gminy, zostanie podjęta decyzja, co do sposobu rozwiązania sprawy dodatkowych pomieszczeń socjalnych w obiekcie Krytej Pływalni prowadzonej przez BOSiR.

Jan Waresiak

Brzesko, 15 kwiecień, 2009