Budynek przy Cmentarzu
 
Posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w dniu 20 stycznia 2010 roku, pkt. 7:
"Po wizycie na cmentarzu parafialnym w Brzesku, komisja wnioskuje o przygotowanie informacji i wyjaśnienie, co było powodem likwidacji muru od wschodniej strony, wzdłuż nowo wybudowanego budynku." (wnioski z komisji)
 
W ubiegłym roku na Forum był obecny wątek Budowa na cmentarzu - skandal. Otwierająca go osoba tak napisała: "Kto i jakim prawem zniszczył ścianę cmentarza od ul. Ogrodowej budując jakiś szkaradny budynek. Widok jest przerażający ściana budynku a za nią groby. Co na to księża, przecież to była działka parafialna więc chyba mają coś do gadania."

Potem pojawiły się wypowiedzi internautów: jedni krytykowali tę budowlę, inni jej bronili. I jedni i drudzy podawali różne argumenty. Skoro tą budową zajęła się jedna z komisji Rady Miejskiej (dlaczego z takim opóźnieniem?), to widać, że nawet na szczeblach władzy zrodziły się wątpliwości, czy rzeczywiście ktoś mógł postawić budynek właśnie w tym miejscu.
 
  

Wydaje mi się, że najlepiej sięgnąć po obowiązujące przepisy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku (do dziś obowiązujące) w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. z dnia 16 września 1959 r.): "paragraf 3.1. Odległość od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone."
 

Tyle przepis określający dopuszczalną odległość. Budowla przylega do cmentarza, zatem żadna z wymienionych tu odległości nie została zachowana. Dodatkowo, jedna ze ścian owej budowli została postawiona na miejscu zburzonego muru cmentarnego, a więc budynek w jakiejś części został postawiony na terenie cmentarza. Czy zostały złamane jakieś przepisy? Z tym pytaniem zwracamy się do nadzoru budowlanego, mając nadzieję, że odpowiedź w pełni zadowoli nie tylko członków wspomnianej na początku komisji Rady Miejskiej, ale także tych wszystkich, którzy uważają, że owa budowla wręcz profanuje to miejsce.

Wacław Wodnik
27 Styczeń 2010 r.