Emilia Zydroń  

      
Kandydatka do Rady Powiatu
Lista nr 18                                                                  „A czasy Wam pokażą
Pozycja nr 3                                                                                                       co należy czynić”

                                                                                                                                            Adolf Kolping

Urodziłam się w Porębie Spytkowskiej, przez okres ponad 20 lat mieszkałam w Brzesku, aktualnie mieszkam w Jasieniu. Ukończyłam Akademię Medyczną Wydział Pielęgniarski w Lublinie. Jestem pielęgniarką, pedagogiem. Od początku swojej pracy zawodowej związana byłam z brzeską Służbą Zdrowia. Początkowo jako pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego , w latach 1974-76 pracowałam na stanowisku Z-cy Kierownika Działu Metodyczno-Organizacyjnego. Następnie przez okres 33 lat pracowałam na stanowisku Pielęgniarki  Naczelnej Szpitala w Brzesku. Pracowałam również w Medycznym Studium Zawodowym w Bochni jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Współtworzyłam Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w brzeskim Szpitalu gdzie przez kilkanaście lat pełniłam obowiązki Przewodniczącej PTP koło Brzesko, a aktualnie V-ce Przewodniczącej. Aktywnie uczestniczyłam w tworzeniu Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, gdzie od 1991 r. jestem członkiem Rady Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie. Ponadto czynnie pracuję w komisji ds. socjalnych na rzecz pielęgniarek i położnych.

Posiadam odpowiednie doświadczenie zawodowe i społeczne i w związku z tym ubiegam się o mandat radnego Powiatu Brzeskiego. W działalności swojej chciałabym się zająć przede wszystkim problemami miejscowej Służby Zdrowia, a także problemami tworzenia nowych miejsc pracy.

Ośmielam się prosić o Państwa głos, który pozwoli mi na realizację przedstawionych zamierzeń dla dobra naszej społeczności. Ponadto wspierać będę pozytywnie inicjatywy służące wszystkim mieszkańcom Powiatu Brzeskiego.

KWW Katolicka Rodzina Kolpinga – postaw na rodzinę, razem możemy więcej.

Kolping to sposób na życie.
„Bo nasze miasto tworzymy my sami
Nazwy ulic, pomniki, cmentarze …
Domy z ogródkami, place i parki
To nasze, wszystko to nasze …”

Od admina: Pani Emilia Zydroń współpracuje z portalem www.brzesko.ws, gdzie zamieszcza swoje wiersze i felietony.