KLASY MĘSKiE

Szkolenie wojskowe

 • przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, chemia

 • języki: niemiecki, angielski, rosyjski,

 • szkolenie ogólnowojskowe

 • ratownictwo medyczne

Bezpieczeństwo Narodowe - Zarządzanie Kryzysowe

 • przedmioty wiodące: matematyka, fizyka, chemia

 • języki: niemiecki, angielski, rosyjski,

 • szkolenie specjalistyczne

 • szkolenie wojskowe

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • aktualne badania lekarskie

 • badanie psychologiczne

 • test wiedzy ogólnej

 • test sportowo – sprawnościowy

 • świadectwo z półrocza i opinia szkoły o uczniu

 • rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty do pobrania:

Podanie:

Oświadczenie:

 

Termin składania podania o przyjęcie do szkoły: do 30 kwietnia 2012 r.

Podanie i dokumenty o przyjęcie prosimy przesyłać pocztą poleconą na adres:

 

Liceum Akademickie Korpusu Kadetów,

Łysa Góra 254,

32–853 Łysa Góra

woj. małopolskie

 

Kontakt:  tel. 48 671 00 76

 

Na stronie internetowej www.akademickikorpuskadetow.edu.pl można dowiedzieć się jak funkcjonuje podobna szkoła w Lipinach (woj. mazowieckie).