Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w Przyborowie. Lata 60 - XX wieku.

for. z arch. Antoniny Żurek z Przyborowa

Parafia p.w. św. Jana Kantego w Przyborowie powstała dopiero w 1989 roku. Dlatego też w latach wcześniejszych, w Wielką Sobotę przyjeżdżał ksiądz ze Szczepanowa aby poświęcić pokarmy przyniesione przez wienych
.

Nadesłał: Lucjan Kołodziejski