Budowę najwiekszego mostu łukowego w Polsce nadzoruje ze strony MZD w Toruniu Andrzej Glonek

Największym wydarzeniem w Toruniu w ostatnich tygodniach była operacja spławiania i mocowania dwóch łuków mostu im. gen Elżbiety Zawackiej, które mają po 270 m długości, 50 m wysokości i ważyły po 2,7 tys. ton.fot. Małgorzata Prusak-Zarębska

To główne elementy największego w Polsce mostu łukowego (o długości 540 m plus 1730 m estakad dojazdowych i szerokości 30 m), a jednocześnie praktycznie dopiero drugiego mostu drogowego w Toruniu przez Wisłę (pierwszy zbudowano w 1932 r.), rozważanego już w 1935 r.

Trasa, na której znajduje się ten most, ma być wykonana do grudnia 2013 r. i usprawni komunikację nie tylko w Toruniu, ale także przejazdy na trasie Gdańsk - Łódź, odciążając położony na peryferiach Torunia most na trasie autostrady A1.fot. Małgorzata Prusak-Zarębska

Przetarg na budowę mostu, do którego stanęło 8 firm, rozstrzygnięto 15 lipca 2010 r. Budowa mostu realizowana jest przez konsorcjum Strabag AG i Hermann Kirchner Polska w latach 2010–2013. Budowę rozpoczęto 19 października 2010 r. Zakończenie budowy miało nastąpić po 2 latach i 8 miesiącach, w czerwcu 2013 roku. Koszt inwestycji zaplanowano 548,6 mln zł. W trakcie budowy termin oddania obiektu, z uwagi na niekorzystne warunki meteorologiczne, przesunięto na grudzień 2013 roku.

Zdjęcia z montażu mostu -->>

Nad realizacją projektu ze strony Miejskiego Zarzdu Dróg czuwa jego dyrektor inż Andrzej Glonek, pochodzący z Mokrzysk absolwent brzeskiego LO z 1964 roku.Andrzej Glonek jest inżynierem mechanikiem, absolwentem Politechniki Śląskiej. Po studiach przez dwa lata pracował w gliwickim Biurze Projektów Budownictwa Hutniczego.

W 1972 r. przeniósł się do Torunia gdzie podjął pracę głównego mechanika w Zakładzie Gazowniczym, awansując później na zastępcę dyrektora Zakładu Remontowego Urządzeń Gazowniczych. W latach 1981-1995 był był dyrektorem 
Zakładu Transportu Mleczarskiego, W latach 1995-2003 pełnił obowiązki dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Toruń.

W listopadzie 2003 r. prezydent Torunia powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. Funkcę tą pełni do dziś. Andrzej Glonek zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.


Opracował Zb. Stós