Krajowy System Informatyczny (KSI SIMIK 07-13) Zestawienie wartości umów/decyzji o dofinansowanie - m.in. w podziale na województwa, powiaty i gminy.

Uwaga:  Zaprojektowany algorytm przeliczania oparty jest na miejscach realizacji zarejestrowanych we wnioskach o dofinansowanie i umowach o dofinansowanie - działa tylko przy poprawnie zdefiniowanych w KSI SIMIK 07-13 miejscach realizacji. W związku z tym, że nigdzie w KSI nie zostało zaprojektowane sztywne przypisanie konkretnych wartości do konkretnych miejsc realizacji, dane prezentowane w raportach należy traktować jako przybliżone, wyliczane w jeden ustalony sposób - patrz poniżej:

 

1. Województwa mają udziały proporcjonalnie w ramach Projektu: udział  Województwa = kwota Projektu dzielona przez liczbę Województw

2. Powiaty mają udziały proporcjonalnie, ale w ramach swojego Województwa: udział  Powiatu = kwota udziału Województwa dzielona przez liczbę Powiatów w ramach danego Województwa

3. Gminy mają udziały proporcjonalnie, ale w ramach swojego Powiatu: udział  Gminy = kwota udziału Powiatu dzielona przez liczbę Gmin w ramach danego Powiatu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie Dofinansowanie UE Nazwa beneficjenta NIP beneficjenta Miejscowość Temat priorytetu Forma prawna Obszar realizacji Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową) Data podpisania Umowy/Aneksu Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim   2,616,264.00 2,616,264.00 2,616,264.00 2,223,824.40 Powiat Brzeski 8691652725 Brzesko 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy wspólnota samorządowa 00 Nie dotyczy Nie 1/16/2013 1/22/2013 12/1/2012 8/30/2014
PUP - Profesjonalny Urzędnik Pomaga   357,415.96 357,415.96 303,803.57 303,803.57 POWIAT BRZESKI 8691652725 Brzesko 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 00 Nie dotyczy Nie 12/6/2012 12/11/2012 1/1/2013 6/30/2015
PUP- Profesjonalny Urzędnik Pomaga   278,681.75 278,681.75 236,879.49 236,879.49 Powiat Brzeski - Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku 8691220919 Brzesko 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy wspólnota samorządowa - powiat 00 Nie dotyczy Tak 8/9/2012 8/13/2012 2/1/2010 8/31/2012
PUP - Profesjonalny Urzędnik Pomaga   142,917.66 142,917.66 121,480.01 121,480.01 Powiat brzeski-Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku 8691220919 Brzesko 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy wspólnota samorządowa - powiat 00 Nie dotyczy Tak 2/10/2009 2/12/2009 4/14/2008 12/31/2009
AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY   15,573,616.31 15,573,616.31 14,676,150.88 13,216,832.21 Powiat Brzeski - Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku 8691220919 Brzesko 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy wspólnota samorządowa - powiat 00 Nie dotyczy Nie 4/16/2013 4/17/2013 4/1/2008 12/31/2013
Lokalne szanse - kobiece warsztaty przedsiębiorczości Dębno 49,400.00 49,400.00 49,400.00 41,990.00 Gmina Dębno 8691326517 Dębno 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy wspólnota samorządowa - gmina 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 2/10/2010 2/17/2010 11/1/2009 2/28/2010
Wyrównać szanse- warsztaty aktywizujące dla kobiet Gnojnik 49,980.00 49,980.00 49,980.00 42,483.00 Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 8691766647 Gnojnik 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy fundacja 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 1/26/2009 2/13/2009 7/1/2008 12/31/2008
Przez warsztaty do aktywności zawodowej Brzesko 48,440.00 48,440.00 48,440.00 41,174.00 Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" 8691766647 Gnojnik 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy fundacja 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 12/12/2008 12/15/2008 1/1/2009 6/30/2009
PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB  BEZROBOTNYCH W  GMINIE BRZESKO Brzesko 2,498,192.97 2,498,192.97 2,161,681.32 2,123,464.02 GMINA BRZESKO-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku 8691036417 Brzesko 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 3/6/2013 3/7/2013 8/1/2008 12/31/2014
Bezrobotni aktywni na rynku pracy Szczurowa 950,859.03 950,859.03 824,054.93 808,230.18 Gmina Szczurowa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8691661003

Szczurowa

66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 3/14/2013 3/26/2013 8/1/2008 12/31/2014
Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Borzęcin Borzęcin 993,862.87 993,862.87 859,944.59 844,783.44 Gmina Borzęcin / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie 8691318251 Borzęcin 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 2/18/2013 2/19/2013 8/1/2008 12/17/2014
Wiedza = szansa. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Dębno Dębno 783,024.17 783,024.17 677,081.54 665,570.54 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8691656114 Dębno 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 4/24/2013 4/25/2013 9/1/2008 12/31/2014
Jestesmy najlepsi Czchów 1,043,302.81 1,043,302.81 904,440.22 886,807.39 Gmina Czchów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie 8691291026 Czchów 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 3/26/2013 3/26/2013 1/1/2009 12/31/2014
Jestesmy najlepsi Gnojnik 1,043,302.81 1,043,302.81 904,440.22 886,807.39 Gmina Czchów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie 8691291026 Czchów 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 3/26/2013 3/26/2013 1/1/2009 12/31/2014
Jestesmy najlepsi Iwkowa 1,043,302.81 1,043,302.81 904,440.22 886,807.39 Gmina Czchów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych w Czchowie 8691291026 Czchów 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 3/26/2013 3/26/2013 1/1/2009 12/31/2014
W stronę samodzielności - warsztaty dla osób usamodzielnianych i osób niepełnosprawnych z Powiatu Brzeskiego   2,262,787.08 2,262,787.08 2,221,451.91 1,923,369.02 Powiat Brzeski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku 8691652725 Brzesko 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy wspólnota samorządowa - powiat 00 Nie dotyczy Nie 3/19/2013 3/21/2013 7/1/2008 12/31/2014
Klub 50+ Razem łatwiej Gnojnik 43,820.00 43,820.00 43,820.00 37,247.00 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomoicy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społercznym "Pomocna Dłoń" 8691766647 Gnojnik 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy stowarzyszenie 00 Nie dotyczy Tak 6/30/2010 6/30/2010 6/1/2010 11/30/2010
Każdy inny wszyscy równi. Brzesko 24,800.00 24,800.00 24,800.00 21,080.00 Stowarzyszenie ziemi brzeskiej "Porozumienie" 8691840579 Brzesko 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy stowarzyszenie 00 Nie dotyczy Tak 2/19/2010 2/26/2010 1/1/2010 5/31/2010
Każdy inny wszyscy równi. Dębno 24,800.00 24,800.00 24,800.00 21,080.00 Stowarzyszenie ziemi brzeskiej "Porozumienie" 8691840579 Brzesko 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy stowarzyszenie 00 Nie dotyczy Tak 2/19/2010 2/26/2010 1/1/2010 5/31/2010
Bez żadnych granic. Dębno 47,000.00 47,000.00 47,000.00 39,950.00 Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie 8691840579 Brzesko 65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy stowarzyszenie 00 Nie dotyczy Tak 10/28/2010 10/29/2010 1/1/2011 5/31/2011
Wspólny cel, wspólne działnia, wspólna radość   49,890.00 49,890.00 49,890.00 42,406.50 Powiat Brzeski 8691652725 Brzesko 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy wspólnota samorządowa - powiat 00 Nie dotyczy Tak 1/26/2010 1/27/2010 1/4/2010 6/30/2010
Bez żadnych granic 2. Dębno 50,000.00 50,000.00 50,000.00 42,500.00 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży Wzrastanie 8691702736 Brzesko 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy stowarzyszenie 00 Nie dotyczy Tak 10/31/2011 10/31/2011 1/2/2012 6/30/2012
Każdy inny wszyscy równi 2. Dębno 50,000.00 50,000.00 50,000.00 42,500.00 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Młodzieży Wzrastanie 8691702736 Brzesko 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy stowarzyszenie 00 Nie dotyczy Tak 10/31/2011 10/31/2011 1/2/2012 6/30/2012
Razem raźniej   50,000.00 50,000.00 50,000.00 42,500.00 Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej Porozumienie 8691840579 Brzesko 66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy stowarzyszenie 00 Nie dotyczy Tak 12/28/2011 12/30/2011 1/2/2012 6/30/2012
Słoneczne wzgórze nadziei Dębno 50,000.00 50,000.00 50,000.00 42,500.00 Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego 8691819237 Wola Dębińska 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy stowarzyszenie 00 Nie dotyczy Tak 10/31/2011 10/31/2011 1/2/2012 6/30/2012
Poprawa aktywności zawodowej i społecznej młodzieży z Gminy Brzesko poprzez warsztaty i punkt porad zawodowych Brzesko 49,961.35 49,961.35 49,961.35 42,467.15 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Kinezjologiczne "Zawsze Aktywni" 8691891789 Brzesko 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy stowarzyszenie 00 Nie dotyczy Tak 3/17/2010 3/19/2010 10/1/2009 6/5/2010
ABC nauki - indywidualizacja nauczania w klasach I - III Gminy Borzęcin Borzęcin 120,069.50 120,069.50 120,069.50 102,059.08 Gmina Borzęcin 8691318251 Borzęcin 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 2/5/2013 2/7/2013 7/1/2012 8/31/2013
Dziś nauka - jutro sukces Szczurowa 196,216.10 196,216.10 196,216.10 166,783.69 Gmina Szczurowa 8691186401 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 1/27/2012 1/31/2012 3/1/2012 1/31/2013
Otwarty umysł, otwarty świat Gnojnik 367,238.00 367,238.00 367,238.00 312,152.30 Gmina Gnojnik 8691186447 Gnojnik 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 6/20/2011 6/22/2011 1/3/2011 12/30/2011
Nauka Przyszłością Iwkowa 150,546.39 150,546.39 150,546.39 127,964.43 Gmina Iwkowa 8691212363 Iwkowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 2/21/2013 2/26/2013 9/1/2012 7/30/2013
Równy start - Równe szanse Szczurowa 495,984.56 495,984.56 495,984.56 421,586.88 Gmina Szczurowa 8691186401 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 3/18/2010 3/29/2010 9/1/2008 6/30/2011
Nauką szansą na lepszą przyszłość Szczurowa 444,300.00 444,300.00 444,300.00 377,655.00 Gmina Szczurowa 8691186401 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 3/18/2010 3/23/2010 9/1/2008 8/31/2011
Nasza praca - nasza pasja Szczurowa 339,234.00 339,234.00 339,234.00 288,348.90 Gmina Szczurowa 8691186401 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 3/18/2010 3/29/2010 9/1/2008 6/30/2011
Przez motywację do sukcesu Szczurowa 473,159.61 473,159.61 473,159.61 402,185.67 Gmina Szczurowa 8691186401 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 3/18/2010 3/23/2010 9/1/2008 8/31/2011
OWOCNA EDUKACJA Czchów 189,187.37 189,187.37 189,187.37 160,809.26 Gmina Czchów 8691291026 Czchów 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 2/26/2013 3/4/2013 1/16/2012 5/31/2013
Złap szansę - wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz poprawa jakości kształcenia w ramach indywidualizacji nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Brzesko Brzesko 469,945.99 469,945.99 469,945.99 399,454.09 Gmina Brzesko 8691002648 Brzesko 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 6/27/2012 6/29/2012 10/1/2012 5/31/2013
Sukces w naszych rękach Szczurowa 322,400.00 322,400.00 322,400.00 274,040.00 Gmina Szczurowa 8691186401 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 11/15/2010 11/16/2010 9/1/2011 8/31/2013
Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu. Szczurowa 353,100.00 353,100.00 353,100.00 300,135.00 Gmina Szczurowa 8691186401 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 3/18/2010 3/23/2010 9/1/2008 8/31/2011
Nowe szanse -łatwiejszy start w edukacji Gnojnik 174,197.02 174,197.02 174,197.02 148,067.47 Gmina Gnojnik 8691186447 Gnojnik 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Nie 7/13/2012 7/17/2012 9/1/2012 12/31/2013
Szkoła równych szans Dębno 662,990.96 662,990.96 662,990.96 563,542.32 Gmina Dębno 8691326517 Dębno 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 2/3/2012 2/28/2012 8/3/2009 6/30/2011
Nie możemy być gorsi! Dębno 486,124.96 486,124.96 486,124.96 413,206.22 Gmina Dębno 8691326517 Dębno 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 1/26/2012 1/30/2012 8/3/2009 6/30/2011
JA TEŻ POTRAFIĘ Iwkowa 336,640.00 336,640.00 336,640.00 286,144.00 Gmina Iwkowa 8691212363 Iwkowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 00 Nie dotyczy Tak 3/31/2010 4/16/2010 8/1/2009 8/31/2010
Teatr lekcją życia Szczurowa 41,527.10 41,527.10 41,527.10 35,298.04 Gmina Szczurowa 8691186401 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 7/12/2011 7/13/2011 10/1/2011 3/31/2012
Koło Gospodyń Wiejskich -  szansa edukacyjna i społeczna Gnojnik 43,655.00 43,655.00 43,655.00 37,106.75 Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń" 8691766647 Gnojnik 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym fundacja 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 7/13/2010 7/15/2010 6/1/2010 11/30/2010
W stronę sukcesu Brzesko 48,780.00 48,780.00 48,780.00 41,463.00 Ośrodek Pomocy Psychologicznej 8732481724 Brzesko 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 7/8/2011 7/11/2011 9/1/2011 1/31/2012
Z komputerem na Ty - po pięćdziesiątce! Dębno 48,245.00 48,245.00 48,245.00 41,008.25 Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w Brzesku 8691018170 Brzesko 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 11/25/2010 11/29/2010 1/1/2011 5/31/2011
Z AutoCadem za pan brat Gnojnik 49,910.00 49,910.00 49,910.00 42,423.50 Centrum Kultury w Gnojniku 8691756726 Gnojnik 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 3/1/2012 3/7/2012 3/1/2012 6/30/2012
Komputer i Internet – nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich. Szczurowa 49,715.00 49,715.00 49,715.00 42,257.75 Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej 8691662296 Szczurowa  73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 7/28/2010 7/29/2010 10/1/2010 4/30/2011
Szach-Mat! Młodzi szachiści debiutują w Szczurowej. Szczurowa 35,370.00 35,370.00 35,370.00 30,064.50 Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu  8691662296 Szczurowa  73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 9/23/2010 9/24/2010 12/1/2010 6/30/2011
Kompetentny strażak-ochotnik Brzesko 49,555.55 49,555.55 49,555.55 42,122.22 Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepanowie 8691747673 Szczepanów 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 11/5/2010 11/8/2010 3/1/2011 9/30/2011
Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Gminy Iwkowa Iwkowa 41,670.00 41,670.00 41,670.00 35,419.50 Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku" 8691930087

Iwkowa

73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 9/13/2010 9/14/2010 9/1/2010 3/31/2011
Komputer i Internet - nowoczesne umiejętności dla mieszkańców obszarów wiejskich II Szczurowa 49,875.00 49,875.00 49,875.00 42,393.75 Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej 8691662296 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 2/22/2012 2/24/2012 3/1/2012 9/30/2012
Z komputerem za pan brat - Kursy komputerowe II stopnia dla zaawansowanych Szczurowa 42,115.00 42,115.00 42,115.00 35,797.75 Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej 8691662296 Szczurowa 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym wspólnota samorządowa - gmina 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 2/22/2012 2/24/2012 10/1/2012 4/30/2013
Mam talent!   49,022.00 49,022.00 49,022.00 41,668.70 Stowarzyszenie Dobroczynne Iskierka Nadziei w Czchowie 8691965849 Czchów 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 4/11/2012 4/12/2012 4/1/2012 11/30/2012
Wiedza szansą na sukces.   46,890.00 46,890.00 46,890.00 39,856.50 STOWARZYSZENIE  DOBROCZYNNE  ISKIERKA  NADZIEI  W  CZCHOWIE 8691965849 Czchów 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia) Tak 4/11/2012 4/12/2012 3/15/2012 12/31/2012